Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Evenementenplanning

  Bekijk de evenementen die komend jaar plaatsvinden in de gemeente West Betuwe. U kunt uw evenement van 1 juli tot 1 november aanmelden voor het daaropvolgende jaar.

 • Veelgestelde vragen vluchtelingen uit Oekraïne

  Hier vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Glasvezel in Rivierenland

  Regio Rivierenland gaat de samenwerking aan met Digitale Stad om een hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten.

 • Klacht indienen

  Lees hier meer over wanneer u een klacht kan indienen, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de procedure is.

 • Omgevingsvergunning

  Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding.

 • Planschade

  LET OP: DEZE INFORMATIE GELDT UITSLUITEND VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN • Bestemmingsplannen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld; en • Omgevingsvergunningen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verleend. Schade als gevolg van besluiten genomen onder de Omgevingswet (in werking vanaf 1 januari 2024) kan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Het kan voorkomen dat u schade heeft door een planologisch besluit van de gemeente. Het gaat dan om besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen tot vergoeding van planschade.

 • Wet open overheid (Woo)

  Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt voor een transparante overheid die uit eigen beweging (actief) of op verzoek (passief) bestuurlijke informatie met burgers deelt.

 • Marktplaats

  In Geldermalsen is op vrijdagochtend de weekmarkt.

 • Carbid schieten

  Wilt u carbidschieten met de jaarwisseling? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Vraag minstens 8 weken van te voren een vergunning aan.

 • Huisvesting arbeidsmigranten

  In gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de fruitteelt, bij de veiling en distributiecentra. We vinden het belangrijk dat zij niet alleen onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken, maar dat er ook goede huisvesting is.