Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Aanpak zwerfafval

  In onze gemeente hebben we helaas ook te maken met zwerfafval. Samen kunnen we zorgen voor een schone en nette omgeving. Kunstwerk! NME helpt hierbij.

 • Opknappen wijk Schrijvershoek

  Vanaf het najaar van 2025 krijgt de wijk Schrijvershoek in Zevenaar een opknapbeurt. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt ook vervangen.

 • Opknappen laatste deel ‘Kop van Tolkamer’

  Het project ‘Kop van Tolkamer’ bestaat uit verschillende deelprojecten. Denk aan de sloop van het pand van Abelskamp, de aanleg van het driehoekig plein en de Engelse tuin. De uitvoering van de rest van het gebied heeft op zich laten wachten doordat we eerst onderzoek moesten doen naar wat er in de grond zit. In maart zijn we gestart met het opknappen van de Tolstraat, Veerstraat, de achterkant van de Europakade en een deel van Rijnstraat (vanaf de Veerstraat tot en met huisnummer 10). Deze straten krijgen nieuwe klinkers. Waar het kan plaatsen we extra bomen en planten.

 • Energietoeslag

  De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten. Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag. Ook komt er voor studenten een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De energietoeslag is in veel gevallen automatisch overgemaakt. Vanaf nu is het ook mogelijk om de energietoeslag zelf aan te vragen via deze pagina.

 • Inkomensondersteuning

  Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen.

 • Hulp voor Oekraïne

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. In Zevenaar hebben wij drie opvanglocaties.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • WOZ

  Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

 • Opknappen deel van Pannerden

  In 2025 krijgt een deel van Pannerden een opknapbeurt. Het gaat om (een deel van) de Hoogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem-Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat en de Claudius Civilisstraat. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt daarom vervangen.

 • Wmo-hulp en ondersteuning

  De 'Wet maatschappelijke ondersteuning', bekend als Wmo, regelt hulp en ondersteuning voor inwoners zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan blijven nemen aan de maatschappij.