Zoekresultaat 1 - 10 van 59 resultaten

 • Subsidie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Een aantal organisaties kan subsidie aanvragen voor op het voorkomen, signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van verschillende geweldsvormen en acute en niet-acute crises.

 • Schadeclaim indienen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

 • Exploitatievergunning Horeca

  Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Zienswijze ruimtelijk plan indienen

  Wilt u reageren op een besluit op een ruimtelijk plan dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

 • Wijk- en dorpsraden

  Subsidie voor wijk- en dorpsraden die het algemene belang van inwoners behartigen door hun advies en signalering over de sociale en fysieke leefbaarheid. Ze zijn actief betrokken bij gemeentelijke projecten en plannen in de wijk of het dorp en zijn daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente.

 • Woningen en bedrijfspanden

  Woningen en bedrijfspanden die de gemeente te koop of te huur aanbiedt

 • Melden plaatsen bouwobject

  Moet u iets op openbare grond zetten voor bouw- of sloopwerk? Dan moet u dit minimaal 7 dagen vooraf bij de gemeente melden.

 • Heemkundige en historische musea Breda

  Subsidie voor wisselende tentoonstellingen met erfgoedthema's in de gemeente Breda.

 • Alcoholwetvergunning paracommercieel

  Niet-commerciële inrichtingen van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten in eigen beheer uitvoeren naast hun reguliere activiteiten (bijvoorbeeld wijk- en buurthuizen, culturele centra en kantines van sportverenigingen) hebben een alcoholwetvergunning nodig voor het mogen schenken van (zwak) alcoholische dranken.

 • Zwerfvergunning Zakelijk

  Met een Zwerfvergunning Zakelijk parkeert u op alle betaald parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen binnen vergunninggebieden in Breda. Een Zwerfvergunning aanvragen of opzeggen doet u in het P-loket.