Zoekresultaat 1 - 10 van 121 resultaten

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan met het aanvraagformulier.

 • Begraven

  U kunt kiezen uit een algemeen graf (het graf blijft eigendom van de begraafplaats) en een particulier graf. In een algemeen graf worden, op volgorde van overlijden, drie willekeurige overledenen begraven voor een periode van tien jaar. Voor een particulier graf wordt een recht uitgegeven voor een termijn van tien jaar.

  De geregistreerde rechthebbende van een particulier graf, urnengraf of een urnen nis, gaat een verbintenis aan met de gemeente voor minimaal tien jaar. Deze termijn kan naar keuze, van de rechthebbende, telkens met vijf jaar of een veelvoud hiervan worden verlengd. Ook kan de rechthebbende zijn recht laten overschrijven op naam van een ander.

  Keuze graven

  Belangstellenden voor een graf kunnen uit een aantal beschikbare graven te kiezen. Hiervoor dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met Zorgvlied.

  Algemeen graf

  Bij plaatsing in een algemeen graf betaalt u de rechten voor het begraven. U dient daarbij ook het onderhoud voor tien jaar af te kopen. Elke grafkist wordt voorzien van een uniek nummer (kistnummer). De gemeente houdt algemene graven tien jaar in stand, daarna worden de graven geruimd en de stoffelijke resten samengevoegd in het algemeen verzamelgraf.

  Minimaal zes maanden voor het verstrijken van de wettelijke grafrust wordt dit aangekondigd op het informatiebord op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen daarop aangeven of zij een herbegrafenis in een particulier of algemeen graf wensen.

  Kindergraf

  Kinderen onder de twaalf jaar kunnen op een speciale hiervoor gereserveerde ruimte worden begraven.

  Particulier graf

  Als u een particulier graf voor een langere termijn wilt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag loopt via de begrafenisondernemer. U betaalt de rechten voor het begraven van de overledene en tevens de rechten over het graf.

  Urnengraf

  Een urnengraf is een eigen graf waarin een overledene en maximaal twee asbussen geplaatst kunnen worden. Op het graf mag één sierurn geplaatst worden.

  Urnenmuur met urnennissen

  In een eigen urnennis kunnen twee asbussen worden geplaatst. Als voorzet kan een gedenkplaat of één sierurn geplaatst worden.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Vluchtelingen die in Nederland wonen en verblijven, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Hiermee kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Vaak heeft u ook een visum nodig.

  U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. U krijgt de vluchtelingenstatus wanneer de Verenigde Naties u als vluchteling erkennen.

  De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. De maximale geldigheid is vijf jaar. In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

  Heeft u niet de vluchtelingenstatus? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Deze aanvraag duurt twee tot vier maanden en kan worden afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een spoedprocedure is niet mogelijk voor een vreemdelingenpaspoort.

 • Kind erkennen

  U bent of wordt binnenkort ouder, maar bent niet getrouwd of hebt geen geregistreerd partnerschap. Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk niet twee ouders. Daarvoor moet de vader of duomoeder het kind erkennen. Dit kan voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of op een later moment.

 • Starterslening

  Bent u starter, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Starterslening. 

  De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden. De Starterslening bestaat uit twee delen: Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost. En een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening. 

  Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste drie jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar start de betaling van rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing heeft betaald, lossen beide leningdelen gelijk af.

  Als het inkomen van uw huishouden na drie jaar onvoldoende is, kunt u een hertoets aangevragen. Als blijkt dat het inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt u een maandlast die wel past bij uw inkomen van uw huishouden. Meer informatie over de hertoetsmogelijkheden vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het budget dat de gemeente Aalsmeer voor de Starterslening beschikbaar heeft is beperkt. Wanneer het geld op is, wordt de mogelijkheid om een lening aan te vragen stopgezet.

 • Gemeentepolis zorgkosten

  Heeft u een laag inkomen of bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u via de gemeente kiezen voor een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid: de Gemeentepolis. De Gemeentepolis bestaat uit de wettelijke verplichte basisverzekering en een aanvullende verzekering.  U krijgt uitgebreide vergoedingen voor tandarts, fysiotherapie, orthodontie en brillen. De polis wordt aangeboden door de gemeente en Zorg en Zekerheid.

  Keuzehulp bij twee pakketten

  U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen. U kiest zelf het pakket dat bij u past. 

  Vind de meest passende gemeentepolis met de keuzehulp.

  Kies uit twee pakketten:

  • De AV-Gemeente Standaard zorgverzekering: een verzekering voor inwoners met een laag inkomen en vermogen met middelhoge zorgkosten.
  • De AV-Gemeente Top zorgverzekering: een verzekering voor inwoners met een laag inkomen met hoge zorgkosten. Het pakket biedt ruime vergoedingen.

  Vergelijk, bekijk en kies

  Vergelijk de pakketten en bekijk de premies op de website van Gezondverzekerd.nl. De korting via de gemeente is al in de premies verwerkt.

  Voordelen

  Dit zijn uw voordelen:

  • U krijgt van de gemeente korting op de premie van Zorg en Zekerheid.
  • De gemeente betaalt mee aan uw premie.
  • Keuze uit verschillende betaalmogelijkheden om uw premie en eigen risico te betalen.
  • Uitgebreide vergoedingen voor tandarts, fysiotherapie, orthodontie en brillen.
  • Direct gebruikmaken van vergoedingen: geen wachttijd.
  • Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.
  • U bent welkom! De gemeente kijkt niet naar leeftijd of gezondheid.

  Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is een bijdrage van de Belastingdienst in de kosten van uw zorgverzekering. Via de website van de Belastingdienst kunt u zien of u recht heeft op zorgtoeslag en hoe u deze aanvraagt. In 2024 is de hoogte van de zorgtoeslag maximaal € 127 voor alleenstaanden en € 243 voor gezinnen met toeslagpartners.

 • Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij de gemeente Aalsmeer? Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u een vergoeding in leefgeld aanvragen. Afhankelijk van waar u verblijft krijgt u leefgeld voor eten en drinken, woontoeslag en/of persoonlijke uitgaven zoals kleding.

  For English information, please visit the page 'Living allowance for Ukrainian refugees'.

  Nieuwe regels

  De regels voor het ontvangen van leefgeld zijn gewijzigd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Om te beoordelen of u per 1 februari 2023 nog recht heeft op leefgeld, heeft de gemeente nieuwe gegevens nodig. Bijvoorbeeld over de samenstelling van uw gezin.

  Wat is een gezin?

  Een gezin is een volwassen persoon, met zijn of haar partner en minderjarige kinderen. Zijn de kinderen meerderjarig? Dan moeten zij zelf leefgeld aanvragen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een tante, oma of neef. Let op: iedereen die zelf leefgeld aanvraagt, heeft een eigen bankrekening nodig.

  Waarvoor krijgt u leefgeld?

  De vergoeding in leefgeld is, afhankelijk van uw verblijfslocatie en situatie, bedoeld voor:

  • maaltijden;
  • kleding;
  • andere persoonlijke uitgaven;
  • verblijft u bij een particulier opvangadres, bijvoorbeeld een gastgezin? Dan krijgt u ook een woontoeslag. Daarmee kunt u bijdragen aan de kosten van het huishouden. 

  Hoogte bedrag

  Hieronder ziet u de bedragen waar u per 1 oktober 2023 volgens de indexering recht op heeft. De genoemde bedragen zijn per persoon per maand.

  Als u in een gemeentelijke opvang verblijft (hotel)

  • het bedrag voor eten hangt af van de grootte van uw gezin:
   • 1 of 2 personen: € 242,48 per volwassene of alleenstaande minderjarige, € 200,65 per minderjarige
   • 3 personen: € 193,98 per volwassene, € 160,64 per minderjarige
   • 4 personen of meer: € 169,74 per volwassene, € 140,34 per minderjarige
  • persoonlijke uitgaven: € 60,71

  Als u in een particuliere opvang verblijft (zoals een gastgezin)

  • het bedrag voor eten hangt af van de grootte van uw gezin:
   • 1 of 2 personen: € 242,48 per volwassene of alleenstaande minderjarige, € 200,65 per minderjarige
   • 3 personen: € 193,98 per volwassene, € 160,64 per minderjarige
   • 4 personen of meer: € 169,74 per volwassene, € 140,34 per minderjarige
  • persoonlijke uitgaven: € 60,71
  • woontoeslag: € 80,91

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Heeft u een handicap en daarom een vaste parkeerplaats bij uw adres nodig? Dan kan u een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) aanvragen. Dat is een parkeerplaats die speciaal voor uw voertuig (auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig) is gereserveerd.

  Bij deze parkeerplaats staat het kenteken van uw voertuig vermeld, zodat duidelijk is dat de plaats alleen voor u bestemd is.

  De gehandicaptenparkeerplaats komt op een bestaande parkeerplaats die zo dicht mogelijk bij uw woning ligt.

  Het is ook mogelijk om als bedrijf een gehandicaptenparkeerplaats voor een gehandicapte medewerker aan te vragen. NB het gaat hier niet om een “algemene gehandicaptenparkeerplaats” maar een gereserveerde plaats op kenteken voor de auto van de werknemer.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor ondernemers

  Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u online een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of een nabestaandenonderzoek aanvragen.