Zoekresultaat 1 - 10 van 141 resultaten

 • Overlast van bedrijven

  Bedrijven kunnen soms ook voor overlast zorgen, denk aan geluid-, geur- of stofoverlast. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf bij u in de buurt? Meld dit dan rechtstreeks bij het provincieloket S@men. Daar worden alle klachten geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de juiste instantie.

 • Voorwerpen plaatsen op de openbare weg

  Voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een terras, luifel, bouwsteiger of een container. Reclame is meestal vergunningvrij.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk.

 • Informatie omgevingsplan

  De website ruimtelijkeplannen.nl is het digitale platform met alle ruimtelijke plannen in Nederland. Alle overheden publiceren hier hun ruimtelijke plannen. De website wordt beheerd door het Kadaster. Op de website staan alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt. Alle geldende ruimtelijke plannen van Nederland staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Garantverklaring

  Nodigt u personen uit, die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u onderdak wenst te verstrekken of wilt u zich garant stellen voor een visumplichtige vreemdeling?

 • Rioolverstopping

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. De eigenaar van de woning of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de (huis) aansluitingen van de rioolleidingen op het eigen perceel, in en rond de woning en/of het bedrijf.

 • Leerplicht

  Alle kinderen en jongeren hebben recht op ontwikkeling. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om onderwijs te volgen. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. Dit is…

 • Starterslening

  De SVn-Starterslening maakt het mogelijk voor starters om de eerste woning te kopen.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij de geboorte van uw 1e kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van de ouders. Uw kind krijgt dan een gecombineerde achternaam. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind. Voor kinderen…

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom

  Als u buiten de bebouwde kom woont of in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan gelden er soms wat andere regels voor u. Dat is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan in uw omgeving. Wilt u een weg of pad aanleggen, een sloot graven of een wal ophogen? Check dan eerst of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.