Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie aanvragen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

 • Schade melden

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen of openbaar groen waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Whatsapp-alert

  Een veilige woon- en leefomgeving is belangrijk. U kunt daaraan bijdragen door deel te nemen aan een WhatsApp-groep in uw eigen wijk. Een WhatsApp-groep zorgt voor extra ogen en oren in de wijk. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, ook wordt de kans op criminaliteit verkleind.

 • Gezondheidsverklaring

  Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U kunt een gezondheidsverklaring nodig hebben als u uw rijbewijs aanvraagt of wil vernieuwen.

 • Leerlingenvervoer regulier basisonderwijs (geloof en levensovertuiging, taalschool)

  Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken kunnen vanaf 4 jaar -en zolang er geen wijzigingen plaatsvinden- een meerjarenbeschikking krijgen tot en met 8 jaar. Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Ook informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

 • Collectevergunning

  Als u een openbare inzameling van geld of goederen organiseert, of hiervoor een intekenlijst gebruikt, heeft u een collectevergunning nodig. Ook als u goederen of diensten aanbiedt en hiervoor geld of goederen in retour ontvangt die voor een goed doel zijn, heeft u deze vergunning nodig. U heeft geen vergunning nodig als u een inzameling in besloten kring houdt, bijvoorbeeld binnen uw eigen kerk of vereniging.

 • Gemeentelijke energiecoach

  Bent u woningeigenaar en wilt u uw woning verduurzamen maar weet u niet waar u het beste kunt beginnen? Of wilt u advies hoe u energie kunt besparen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan met één van onze gemeentelijke energiecoaches.

 • Opkoopbescherming

  Sinds 24 juni 2023 mag u geen goedkope woonruimte meer kopen om te verhuren in Bodegraven-Reeuwijk. Als u zo’n woning koopt moet u er zelf gaan wonen en mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren. Dit heet opkoopbescherming.

 • Aanvragen structurele subsidie

  Organiseert u een activiteit in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en maatschappelijke dienstverlening.

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij, heeft u een loterijvergunning nodig