Zoekresultaat 1 - 10 van 216 resultaten

 • Economische rapportages

  1. Sociaal Economische Visie 2017In de Sociaal Economische Visie staan de speerpunten voor het economisch beleid van de gemeente verwoord. 1.-Sociaal-Economische-Visie-2017Download 2. Arbeidsmarktanalyse 2019Deze analyse geeft het beeld van de Dronter arbeidsmarkt weer. Arbeidsmarktanalyse 2019Download 3. Retailvisie De Retailvisie vormt de basis voor de plannen om te komen tot vitale centra in Dronten. Door middel van de centrumactieplannen wordt uitvoering…

 • Oneigenlijk grondgebruik

  De gemeente verstaat onder ‘oneigenlijk grondgebruik’ het gebruiken van grond door inwoners en bedrijven. Dit terwijl de grond (volgens het Kadaster) eigendom is van de gemeente. De grond wordt dan ‘illegaal’ gebruikt. Het ‘bewust’ toe-eigenen van grond van de gemeente, is eigenlijk diefstal van overheidseigendom. Veel bewoners weten dit niet.Het gebruik van gemeentegrond vindt niet altijd bewust plaats. Het kan…

 • Nuttige informatie voor het organiseren van uw evenement

  Als u een evenement gaat organiseren zijn er veel dingen waar u rekening mee moet houden. Om te zorgen dat u als organisator niet alleen een leuk, maar ook een gezond en veilig evenement neerzet, treft u hieronder mogelijk relevante en nuttige informatie hiervoor aan. Wij hopen dat het u helpt bij het organiseren van uw evenement.

 • Windfondsen

  WindparkenIn de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.GebiedsfondsenInwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er…

 • Mensenhandel

  Pagina over mensenhandel

 • Duurzaamheidslening

  De gemeente Dronten vindt het belangrijk haar inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Daarom heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het geven van duurzaamheidsleningen aan inwoners van de gemeente Dronten. Met deze lening kunnen mensen met een eigen woning energiebesparende maatregelen treffen. Al meer dan 900 huishoudens in de gemeente Dronten maken inmiddels gebruik van deze…

 • Collectieve zorgverzekering minima

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u via de gemeente voordelig een collectieve zorgverzekering afsluiten.

 • Wat doen wij voor onze inwoners?

  Als gemeente doen we veel voor onze inwoners als het gaat om duurzaamheid.

 • Privacyverklaring gemeente Dronten

  privacyverklaring gemeente Dronten.

 • Zwerfdieren en dode dieren

  Ziet u een dood dier liggen? Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) zijn er verschillende organisaties verantwoordelijk. Dit is afhankelijk van de vindplaats.