Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Publicatie ambtshalve uitgeschreven personen

  De gemeente Enkhuizen publiceert de gegevens van inwoners die worden uitgeschreven uit de basisregistratie personen omdat zij met onbekende bestemming zijn vertrokken. Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon/personen niet woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat/staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen…

 • Monument onderhouden en verbouwen

  Voor het onderhouden, verbouwen en slopen van monumentale gebouwen gelden speciale regels.

 • Reclamevergunning

  In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.

 • Zwerfafval melden

  Komt u zwerfvuil tegen in de wijk, meld dit bij de gemeente via Fixi.  

 • WOZ

  Informatie over de WOZ-waarde, bezwaar maken en WOZ-waarden van andere woningen inzien.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Wilt u als bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk verkopen? Dan vraagt u een vergunning aan.

 • Subsidies voor activiteiten

  De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Enkhuizen. Organisaties kunnen bij de gemeente Enkhuizen subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

 • Asbestverwijdering

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Afvalinzamelaar HVC

  Afvalinzamelaar HVC haalt het huishoudelijk afval in Enkhuizen op. De klantenservice van HVC helpt u graag bij vragen of problemen.

 • Meteen melden, openbare ruimte en overlast

  Via deze pagina kunt u een melding maken van bijvoorbeeld losse stoeptegels of kapotte straatverlichting.