Zoekresultaat 1 - 10 van 91 resultaten

 • Publicatie ambtshalve uitgeschreven personen

  De gemeente Enkhuizen publiceert de gegevens van inwoners die worden uitgeschreven uit de basisregistratie personen omdat zij met onbekende bestemming zijn vertrokken. Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon/personen niet woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat/staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen…

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Enkhuizen wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente in het stadskantoor.

 • Monument onderhouden en verbouwen

  Voor het onderhouden, verbouwen en slopen van monumentale gebouwen gelden speciale regels.

 • Reclamevergunning

  In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.

 • Overlast en bestrijding van ongedierte

  Ongedierte kan voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Het knaaggedrag van ratten en muizen aan leidingen en kabels kan gevaarlijke situaties veroorzaken zoals kortsluiting en brand. Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte is géén officiële taak van de gemeente.

 • Grofvuil

  Grofvuil is het huishoudelijk afval dat niet in uw minicontainer of verzamelcontainer past. Denk aan banken, kasten of matrassen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in.

 • Zwerfafval melden

  Komt u zwerfvuil tegen in de wijk, meld dit bij de gemeente via Fixi.  

 • Roerende zaakbelasting (RZB)

  Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte.

 • Veilig wonen

  Op de website politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u informatie hoe u zich kunt wapenen tegen inbrekers.