Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Meldingen & toezicht Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separat...

 • Subsidie centrummanagement in Middelharnis, Ouddorp en Oude-Tonge

  Ondernemersorganisaties in de centrumgebieden kunnen de subsidie aanvragen. Er is per kalenderjaar €25.000,- beschikbaar. Voor meer informatie...

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.Soms is dat iemand van de gemeente. Soms moet u daar z...

 • Rommelmarkt organiseren

  Wilt u een rommelmarkt organiseren? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op de rommelmarkt verkoopt u tweedehands spullen. Bijvoorbeel...

 • Eenvoudige bodemsanering (BUS, Besluit Uniforme Saneringen) melden

  U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren op verontreinigde bodem. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de grond is vervuild, dan laat u eerst de bodem...

 • Werken in een beschermde omgeving (beschut werk)

  U komt voor beschut werk in aanmerking als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. U heeft dan begeleiding en aanpassing ...

 • Filmopnamen maken

  U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen. Is het een produc...

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:U gaat bouwen of verbo...

 • Reclame maken met een reclamevoertuig

  Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met recla...

 • Isolatiesubsidie voor slecht geïsoleerde woningen

  U kunt subsidie krijgen voor de volgende subsidiemaatregelen:Isolatie van de vloer, de bodem, de gevel, het dak, de zoldervloer en vlieringvloer, e...