Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Meldingen & toezicht Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separat...

 • Bijstandsnorm

  De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Woont u bijvoorbeeld alleen of samen. De hoogte van de bijstandsn...

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.Soms is dat iemand van de gemeente. Soms moet u daar z...

 • Regiotaxi

  Regiotaxi Met de regiotaxi mag maximaal 30 km gereisd worden. Algemene regel is: het start- of het eindpunt moet op Goeree-Overflakkee zijn. U kunt...

 • Collectieve zorgverzekering

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afge...

 • Gemeentelijke subsidieregelingen

  Voor achtergrondinformatie over de diverse subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening en de subsidieregel...

 • Eenvoudige bodemsanering (BUS, Besluit Uniforme Saneringen) melden

  U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren op verontreinigde bodem. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de grond is vervuild, dan laat u eerst de bodem...

 • Energietoeslag 2023

  De energietoeslag 2023 is een bedrag van € 1.300,00. Het geld is bestemd voor het betalen van de hogere energiekosten. Per huishouden is er &e...

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, da...

 • Energietoeslag 2023

  De energietoeslag 2023 is een bedrag van € 1.300,00. Het geld is bestemd voor het betalen van de hogere energiekosten. Per huishouden is er &e...