Zoekresultaat 1 - 10 van 97 resultaten

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen Digitaal of schriftelijk. U heeft 6 weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen.

 • Straatfeest

  Zoals een straatfeest, buurtfeest, straatbarbecue. Alleen toegankelijk voor bewoners van betreffende straat of omliggende straten. Bij voorwaarden geen vergunning nodig, wel een melding doen.

 • Vrijwilligerswerk

  U heeft behoefte aan een vrijwilliger die iets voor u kan doen. Of u zoekt zelf vrijwilligerswerk.

 • Discriminatie klacht

  Informatie over het melden van discriminatie bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

 • Gemeentegrond gebruiken

  U plaatst tijdelijk (bouw)materialen zoals steigers of containers op gemeentegrond. Vraag toestemming om deze gemeentegrond te gebruiken. U betaalt kosten.

 • Afval, glas

  Zelf wegbrengen naar ondergrondse glascontainers die verspreid in gemeente staan.

 • Informatieverzoek indienen

  U wilt informatie van de gemeente die nog niet openbaar is. U kunt beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  2 mogelijkheden om uw relatie met uw partner formeel te regelen. Via huwelijk of geregistreerd partnerschap. Huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn gelijkwaardig.

 • Afval, oud papier en karton

  Wegbrengen naar ondergrondse containers die verspreid in de gemeente staan. Grote hoeveelheden karton brengt u naar de milieustraat.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die een publiekrechtelijke taak uitvoeren zoals belastingdienst, sociale verzekeringsbank en waterschappen. U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.