Zoekresultaat 1 - 10 van 72 resultaten

 • Bijzondere bijstand

  Moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

 • Afvalkalender bekijken

  Restafval, PMD en GFT wordt aan huis opgehaald. Op de afvalkalender staat welke container u op welke dag kunt aanbieden.

 • Alcoholvergunning

  Voor cafés, kantines of slijterijen waar alcohol geschonken of verkocht wordt is een alcoholvergunning nodig.

 • Parkeervergunning aanvragen

  In Hoogeveen geldt betaald parkeren. Als bewoner of bedrijf kunt u een parkeervergunning aanvragen.

 • Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Briefadres

  Voor het ontvangen van post als u geen vast woonadres hebt.

 • Beroep indienen

  Hebt u een bezwaar ingediend en bent u het niet eens? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Sportruimte huren

  U kunt in gemeente Hoogeveen verschillende sportaccommodaties huren.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Kunt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden

 • Gemeentelijke belasting betalen

  In 1 keer betalen of automatische incasso aanvragen, rekeningnummer wijzigen.