Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente Huizen houdt in de basisregistratie personen (BRP) informatie bij van haar inwoners. Als u niet wilt dat instanties uw gegevens bij ons kunnen opvragen, dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. 

 • Adresonderzoek

  U kunt een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente als iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont, iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken, iemand heeft een briefadres op uw adres

 • Emigratie: u verhuist naar het buitenland

  Wanneer u verhuist naar het buitenland meldt u dat binnen vijf dagen voor vertrek bij Burgerzaken. Wanneer niet alle bewoners van een woonadres naar het buitenland verhuizen, moeten alle personen die wél verhuizen in persoon verschijnen bij de gemeente.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

 • Trouwen

  Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting op uw woning, bedrijf of gebouw.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Vermissing of diefstal rijbewijs, paspoort of identiteitskaart

  Een verloren of gestolen Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart meldt u bij uw eigen gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. Bij de gemeente wordt een ‘verklaring van diefstal of vermissing’ opgemaakt.

 • Verzoek wijziging naamgebruik

  U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente Huizen. Bent u getrouwd, gescheiden of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen een andere naam te gebruiken.

 • Verhuizen binnen of naar Huizen

  Als u nog gaat verhuizen: u geeft uw adreswijziging niet eerder door dan vier weken vóór uw verhuizing. Als u al verhuisd bent: u geeft uw adreswijziging binnen vijf dagen ná uw verhuizing door.