Zoekresultaat 1 - 10 van 135 resultaten

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland.

 • Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

  U heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vakantieverlof, of verlof in verband met speciale omstandigheden. Vakantieverlof Het kan gebeuren dat u door uw beroep of dat van uw partner niet twee weken aaneengesloten met het gezin...

 • MeldPunt milieu

  Overlast van geluid of geur van een bedrijf kunt u melden bij het MeldPunt Milieu. Dit meldpunt is een onderdeel van de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst IJsselland voert milieutaken uit voor de gemeente. Waaronder de toezicht op en de handhaving van milieuzaken in de gemeente. Het MeldPunt Milieu is telefonisch...

 • Bomen

  Voor de manier waarop bomen moeten worden behouden heeft de gemeente Ommen een bomenbeleidsplan opgesteld. In dit bomenbeleidsplan is ook opgenomen wat de beschermwaardige bomen zijn en welke regels gelden als er een boom moet worden gekapt. Het bomenbeleidsplan 2011 - 2021 is opgesteld in een interactief proces met verschillende...

 • Mantelzorgmakelaar

  Er zijn allerlei wetten en vergoedingsmogelijkheden waar u als mantelzorger mee te maken krijgt. Dat maakt het ingewikkeld. Welke zorg moet u kiezen, wat past het best en hoe regel ik dat? Een onafhankelijke mantelzorgmakelaar helpt u met al die uitzoekvragen en regeltaken.Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een...

 • Wegwerkzaamheden

  Wilt u weten waar de gemeente werkt aan de weg? De wegwerkzaamheden voor de gemeente Ommen zijn opgenomen op de digitale kaart van de provincie Overijssel. U kunt de kaart op de website https://melvin.ndw.nu/public raadplegen voor wegwerkzaamheden en omleidingen in Ommen en omstreken.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Wanneer u een gebouw gaat gebruiken waarin veel mensen samen komen, moet u vooraf een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

 • Loonkostenvoordeel

  Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming als zij een medewerker in dienst nemen van 56 jaar of ouder met een uitkering. Om gebruik te maken van dit loonkostenvoordeel (LKV) vraagt de werkgever of de werknemer een doelgroepverklaring LKV aan. Een doelgroepverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer...

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto. Koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft. Aanvragen Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen, heeft u het volgende nodig: een gehandicaptenparkeerkaart voor...

 • Zwerfafval

  Grof huisvuil Grof huisvuil is afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer past. Puin, zand, bouw- en sloopafval is geen grof huisvuil. U kunt grof huisvuil tegen betaling kwijt bij het afval brengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid en...