Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Bouw en verbouwing, controle

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.

 • Verplichte verbetering woning

  Eigenaren van een woning, woonkeet of -wagen moeten voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. De gemeente kan eigenaren verplichten om dit te verbeteren.

 • Kind adopteren

  Voor het adopteren van een kind moet een verzoek gedaan worden bij de rechtbank. Daarnaast moet er veel geregeld worden. Dit verschilt per situatie.

 • Graafmelding

  Als er machinaal gegraven gaat worden, is het verplicht om eerst een Graafmelding bij het Kadaster te doen.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  In sommige gevallen kunnen zelfstandigen een Bbz aanvragen. Welke bijstand ze krijgen, hangt af van hun situatie.

 • Rioolverstopping

  Als het riool verstopt is, lost de gemeente óf de terreineigenaar dit op, afhankelijk van de locatie van het verstopte riool.

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Incidentele of ideële standplaats aanvragen

  Een plaats voor enkele dagen voor bijzondere acties met een algemene maatschappelijke waarde of een niet-op-winst-gerichte activiteit.

 • Trouwen in het buitenland

  Voor trouwen in het buitenland is een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Soms zijn meer documenten nodig.