Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Bijstandsfraude

  Op deze pagina leest je wat er gebeurt als je fraude pleegt. Ook lees je hoe je vermoedens van fraude kunt melden aan de gemeente.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is jouw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of ga je een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Lees hier wat je moet doen.

 • Strooien bij gladheid

  De gemeente Weststellingwerf neemt maatregelen om de gladheid te bestrijden, zoals het strooien van zout.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je vragen om kwijtschelding.

 • Rioolverstopping

  Is het riool verstopt? Als de oorzaak van de verstopping buiten jouw perceel ligt, dan is de gemeente meestal verantwoordelijk.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Ga je verhuizen en heb je alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kun je soms de betaalde belasting terugkrijgen.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Heb je grond in bezit of wil je grond aankopen, dan moet je letten op bodemvervuiling. Als de grond vervuild is, dan moet dit worden schoongemaakt.

 • Monument aanwijzen

  Je kunt de gemeente vragen jouw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

 • Grafonderhoud

  De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Bijvoorbeeld gras maaien of paden op de begraafplaats schoonmaken.

 • Milieuvervuiling melden

  Vind je dat in jouw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kun je dit melden.