Zoekresultaat 91 - 100 van 102 resultaten

 • Parkeervergunning voor religieuze instellingen aanvragen

  Parkeervergunning voor religieuze instellingen aanvragen Luister Met een parkeervergunning voor religieuze instellingen kunnen mensen die diensten mogelijk maken in de buurt parkeren, zonder dat zij ter plekke hoeven te betalen. Voor een kerk gaat het bijvoorbeeld om een voorganger of de organist. Hoe werkt het Religieuze instellingen hebben recht op een parkeertegoed van 1.000 uur per jaar. Hiervoor kunnen zij…

 • Onroerendezaakbelasting

  Onroerendezaakbelasting Luister Belastingzaken heft onroerendezaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden. Wie ontvangt de aanslag? Belastingzaken kijkt voor de heffing van OZB naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wie dan eigenaar of gebruiker is, krijgt de aanslag. Belastingzaken maakt verschil tussen 2 soorten onroerende zaken: woningen niet-woningen (bijvoorbeeld een…

 • Korting op bouwleges krijgen

  Korting op bouwleges krijgen Luister Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer u dit duurzaam doet, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen. U kunt tot en met 31 december 2023 korting op bouwleges aanvragen. De gemeente moet nog een besluit nemen over de…

 • Compensatie OZB voor sportverenigingen aanvragen

  Compensatie OZB voor sportverenigingen aanvragen Luister Haagse sportclubs worden gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt de heffing voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de sportclubs wil de gemeente bereiken dat sport goedkoper en daardoor toegankelijker wordt. Wanneer compensatie Uw sportvereniging komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als: deze statutair in Den Haag…

 • Bijstand voor startende ondernemers aanvragen

  Bijstand voor startende ondernemers aanvragen Luister Bent u een startende ondernemer en heeft u nog niet genoeg inkomen om van te leven? Dan kunt u misschien een tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen. Wat is het Een Bbz-uitkering voor startende ondernemers is: een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveaueen tijdelijke uitkeringeen lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalenalleen voor startende…

 • Collecte melden

  Collecte melden Luister Wilt u geld, goederen of kleding inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvan een melding doen. Voorwaarden Uw instelling is vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en houdt de collecte in de door het CBF toegewezen periode.ófUw instelling is een vereniging of stichting die in de gemeente Den Haag is…

 • Omgevingsvergunning overdragen

  Omgevingsvergunning overdragen Luister Heeft u een omgevingsvergunning en wilt u deze op naam van een ander zetten (overdragen)? Meld dit dan aan de gemeente. Hoe werkt het Heeft u een Begin link: omgevingsvergunning, einde link. en verkoopt u bijvoorbeeld het gebouw voordat u met de verbouwing bent gestart? Dan kunt u de vergunning overdragen aan de nieuwe eigenaar zodat de…

 • Inschrijving BRP vanuit het buitenland voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers

  Inschrijving BRP vanuit het buitenland voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers Luister Bent u door de IND aangemerkt als kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker? En komt u vanuit het buitenland, langer dan 4 maanden wonen in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk? Dan kunt u zich versneld laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De versnelde inschrijving is een samenwerking tussen de…

 • Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen aanvragen

  Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen aanvragen Luister Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun accommodatie via de Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS). Deze subsidie is bedoeld voor: de belangrijkste voorzieningen (zoals kleedkamers, velden en kantines) het toevoegen van maatschappelijke functies energiebesparende maatregelen aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren Intakegesprek Heeft u interesse in deze subsidie? Maak dan eerst een afspraak voor…

 • Parkeervergunning voor sportverenigingen aanvragen

  Parkeervergunning voor sportverenigingen aanvragen Luister Sportverenigingen kunnen met een parkeervergunning voor sportverenigingen hun vrijwilligers laten parkeren in de buurt van de sportvereniging, zonder dat zij ter plekke hoeven te betalen. Voorwaarden De sportvereniging moet zijn aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond. Zie hiervoor Begin externe link: NOC*NSF(Externe link), einde externe link.. De sportvereniging moet met een huur- of…