Zoekresultaat 91 - 100 van 106 resultaten

 • Ramp of crisis

  Bij een ramp of crisis moeten, afhankelijk van de rampomvang, verschillende stappen ondernomen worden om veiligheid te waarborgen.

 • Graafmelding

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Om een afgezet gebied binnen te gaan, moet iemand een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Natuurgebied in gaan

  Voor het betreden van een natuurgebied met auto, motor, bromfiets, fiets of paard is een ontheffing nodig. In sommige gevallen is dit niet nodig.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen, gebouwen en standplaatsen voor woonwagens in de gemeente.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.

 • Berm gebruiken

  Een wegberm gebruiken is verboden. Wilt u een wegberm toch gebruiken? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag maar 3 dagen achter elkaar.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Deze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en bedrijven.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.