Zoekresultaat 91 - 96 van 96 resultaten

 • Verklaring huwelijksbevoegdheid (trouwen in het buitenland)

  De verklaring van huwelijksbevoegdheid kan nodig zijn als u in het buitenland wilt trouwen. Hierin staat dat u niet getrouwd bent, en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. De verklaring is in het Nederlands. Er zit een toelichting bij in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Esperanto. U en/of uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit.

  Vraag bij de instantie waar u gaat trouwen na welke documenten u moet laten zien om een verklaring te krijgen. Dit kan per land verschillen.

 • Zakenpaspoort aanvragen of verlengen

  Gaat u vaak naar het buitenland? Dan is een zakenpaspoort misschien iets voor u. Het heeft meer pagina’s dan het gewone paspoort: 66 in plaats van 34. Zo hebt u meer ruimte voor douanestempels en visa. Een zakenpaspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken. Zonder afspraak kunnen we u niet helpen. Ongeveer 6 werkdagen na de aanvraag kunt u uw zakenpaspoort afhalen. De data die u ziet bij het online inplannen van uw zakenpaspoortaanvraag, zijn de enige data die beschikbaar zijn. Het heeft dus geen zin om ons te bellen voor een afspraak op een ander moment.

 • Grensverleggend Spoordok

  Spoordok: verbindend, eigen & grensverleggend!

  Spoordok Leeuwarden verbindt stad en land. In de toekomst kun je hier wonen, werken, recreëren, ontdekken, leren en nog veel meer. Een plek met meerdere gezichten. Voor huidige en nieuwe generaties Leeuwarders. Een historisch en toekomstig schakelpunt in de stad. Enerzijds verbindend, anderzijds grensverleggend. Op veel fronten slaat de stad een nieuwe weg in. Hier leef je samen in een nieuw type stad en creëer je samen een nieuwe vorm van stedelijkheid. Spoordok laat letterlijk en figuurlijk zien wat Leeuwarden in huis heeft. De duurzame innovaties van de toekomst ontstaan én ontdek je hier. Spanning en ontspanning komen samen: in de gebouwen, de openbare ruimte, de mensen en de verschillende functies. Uitdagend en op een natuurlijke wijze gemixt. Spoordok is een gewaagde sprong in het diepe en tegelijkertijd heel eigen. Door te durven, te doen, anders te zijn én jezelf te blijven. Er is maar één Leeuwarden en er is maar één Spoordok. Dat voel je. Ontmoeting staat centraal. Nu en in de toekomst. Hier proef je de toekomst van Leeuwarden!

  ’It wurd moaier as it is’

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Woont u in Nederland? Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type I, II of V in Nederland? Kunt u geen paspoort uit uw land van herkomst krijgen? Vraag een vreemdelingenpaspoort (reisdocument) aan. Een vreemdelingenpaspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken. Zonder afspraak kunnen we u niet helpen. Ongeveer 6 werkdagen na de aanvraag kunt u uw paspoort afhalen. De data die u ziet bij het online inplannen van uw identiteitskaartaanvraag, zijn de enige data die beschikbaar zijn. Het heeft dus geen zin om ons te bellen voor een afspraak op een ander moment.

 • Privacy

  Ferzje d.d. jannewaris 2020

  Bêste ynwenner fan de gemeente Ljouwert,

  As ywenner binne jo ferbûn oan ús gemeente. Dat betsjut dat wy jo persoansgegevens brûke. Hjirûnder lizze wy jo út hoe't de gemeente Ljouwert mei jo persoansgegevens omgiet.

  Dear visitor,

  Do you study or live temporary in Leeuwarden or do you just do not speak Dutch? Unfortunately, for now, the following privacystatement is only available in Dutch. If you wish to be informed about how the council of Leeuwarden processes and controls your personal data, or if you wish to exercise your rights under the GDPR (General Data Protection Regulation), please visit us or email to fg@leeuwarden.nl. We will explain everything you need to know.

  Beste besiker,

  Spitigernôch is de folgjende privacyferklearing op it stuit allinich yn it Nederlânsk beskikber. As jo op ‘e hichte brocht wurde wolle oer hoe ’t gemeente Ljouwert jo persoanlike ynformaasje brûkt en kontrollearet, of as jo jo privacyrjochten útoefenje wolle, sykje ús dan op of stjoer in berjocht nei fg@leeuwarden.nl. Wy lizze dan alles út wat jo witte moatte.

  Gjin tiid om te lêzen? Besjoch yn dit filmke "Hoe gean wy om mei de privacy fan ynwenners" hoe't de gemeente mei persoansgegevens omgiet.

  Wêrom hâlde wy jo gegevens by?

  Om jo helpe te kinnen ferwurkje wy jo persoansgegevens. Dat begjint op it momint fan ynskriuwing yn de gemeente oant de oanjefte fan in ferstjerren. Sa lang't jo ynwenner fan de gemeente binne, krije jo op ûnderskate manieren te krijen mei de gemeente. Tink bygelyks oan jo gemeentlike belestingoanslach, it fêstlizzen fan in houlik, it beoardieljen fan jo status foar de oanfraach fan in fergunning, útkearing of soarchfoarsjenning of it taheakjen fan jo (fer)bougegevens oan it kadaster. Alles komt fuort út de taak of ferplichtingen dy't de gemeente hat.

  Wolle jo dat de gemeente wat foar jo docht? Bygelyks troch in útkearing oan te freegjen? Dan is it eins altyd nedich om jo persoansgegevens troch te jaan. Dogge jo dat net? Dan kinne wy jo net helpe en wize wy jo oanfraach ôf.

  Wolle jo noch wat spesifiker witte wannear't hokker gegevens fan jo ferwurke wurde? Hjirûnder stiet in grut part fan de ferskate taken en aktiviteiten fan de gemeente. As jo dêr op klikke, lêze jo mear oer hokker persoansgegevens oft wy dêrby brûke.

 • Privacy

  Versie d.d. januari 2020

  Beste inwoner van de gemeente Leeuwarden,

  Als inwoner bent u verbonden aan onze gemeente. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken. Hieronder leggen wij u uit hoe de gemeente Leeuwarden met uw persoonsgegevens omgaat.

  Dear visitor,

  Do you study or live temporary in Leeuwarden or do you just do not speak Dutch? Unfortunately, for now, the following privacystatement is only available in Dutch. If you wish to be informed about how the council of Leeuwarden processes and controls your personal data, or if you wish to exercise your rights under the GDPR (General Data Protection Regulation), please visit us or email to fg@leeuwarden.nl. We will explain everything you need to know.

  Beste besiker,

  Spitigernôch is de folgjende privacyferklearing op it stuit allinich yn it Nederlânsk beskikber. As jo op ‘e hichte brocht wurde wolle oer hoe ’t gemeente Ljouwert jo persoanlike ynformaasje brûkt en kontrollearet, of as jo jo privacyrjochten útoefenje wolle, sykje ús dan op of stjoer in berjocht nei fg@leeuwarden.nl. Wy lizze dan alles út wat jo witte moatte.

  Geen tijd om te lezen?

  Bekijk in dit filmpje "Hoe gaan wij om met de privacy van inwoners" hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat.

  Functionaris voor Gegevensbescherming

  De gemeente Leeuwarden heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een onafhankelijke toezichthouder die binnen de organisatie controleert of de gemeente zich houdt aan de privacyregels. Denk bijvoorbeeld aan de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG), de 'ePrivacyrichtlijn' en allerlei andere regels zoals de 'Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming' (UAVG), de 'Wet Basisregistratie persoonsgegevens' (BRP) en nog veel meer.

  U kunt contact opnemen met de FG voor al uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit kunt u doen door:

  • het digitale formulier op de pagina 'Persoonsgegevens' in te vullen;
  • een brief te schrijven naar
   Gemeente Leeuwarden
   Ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming Michel Boot
   Postbus 21000
   8900 JA
   Leeuwarden
  • een e-mail te sturen naar fg@leeuwarden.nl.

  Waarom houden we uw gegevens bij?

  Om u te kunnen helpen, verwerken we uw persoonsgegevens. Dat begint op het moment van inschrijving in de gemeente tot aan de aangifte van een overlijden. Zo lang u inwoner van de gemeente bent, krijgt u op verschillende manieren te maken met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uw gemeentelijke belastingaanslag, het vastleggen van een huwelijk, het beoordelen van uw status voor de aanvraag van een vergunning, uitkering of zorgvoorziening of het toevoegen van uw (ver)bouwgegevens aan het kadaster. Alles komt voort uit de taak of verplichtingen die de gemeente heeft.

  Wilt u dat de gemeente iets voor u doet? Bijvoorbeeld door een uitkering aan te vragen? Dan is het eigenlijk altijd nodig om uw persoonsgegevens door te geven. Doet u dat niet? Dan kunnen wij u niet helpen en wijzen wij uw aanvraag af.

  Wilt u nog iets specifieker weten wanneer welke gegevens van u worden verwerkt? Hieronder staan een groot deel van de verschillende taken en activiteiten van de gemeente. Als u daar op klikt, leest u meer over welke persoonsgegevens wij daarbij gebruiken.