Zoekresultaat 91 - 100 van 101 resultaten

 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u al 3 jaar of langer (te) weinig inkomen heeft, kunt u een extra geldbedrag krijgen. Dit extra geldbedrag noemen we de individuele inkomenstoeslag. U kunt het extra geldbedrag ieder jaar 1 keer krijgen. U kunt het extra geldbedrag alleen krijgen als u geen kans heeft om een hoger inkomen te krijgen.

 • Voorbereidingsperiode voor startende ondernemer

  Moet u leven van de bijstand? Dat wilt u veranderen! Want u bruist van de plannen voor het starten van een eigen bedrijf. De gemeente kan u helpen met de voorbereiding van een doordacht plan.

 • Uitkering gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

  U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. U wilt een aanvullende uitkering aanvragen zodat u kunt blijven ondernemen en u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien.

 • Subsidie Warmtetransitie Apeldoorn

  Bent u een energiecoöperatie en wilt u activiteiten ontplooien voor inwoners gericht op de warmtetransitie? Misschien kunt u dan subsidie krijgen van de gemeente Apeldoorn.

 • RegelRecht regeling

  Als uw gezinsinkomen lager is dan 130% van het minimum, kunt u gebruik maken van een RegelRecht regeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen

 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u bent ingeschreven in de gemeente Apeldoorn. U vraagt het hier makkelijk aan!

 • Bijstandsuitkering voor ondernemers

  Startende ondernemers en gevestigde ondernemers kunnen bij de Gemeente Apeldoorn terecht voor bijstand. De Gemeente Apeldoorn adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiële problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.

 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

  Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

 • Afschrift akte burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt u een afschrift van een akte aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Aanvullend periodieke uitkering: IOAZ (uitkering oudere werklozen)

  U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen. U kunt een aanvraag voor een Ioaz-uitkering doen als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven.