Zoekresultaat

101 - 110 van de 112 Resultaten
Toon producten van Edam-Volendam
 • Hondenbelasting

  Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u één of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting. Hond aanmelden voor hondenbelasting, DigiD Hond afmelden voor hondenbelasting, DigiD Ontvangt u geen ontvangstbevestiging als u het formulier heeft verzonden? Neem dan contact met ons op (0299) 398 398.  Voordelen DigiD formulier u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan; het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  Huisnummeruitgifte is het toekennen van huisnummers aan vastgoedobjecten. De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk pand te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen. U kunt uw huisnummer bij de gemeente op komen vragen. Het huisnummer bepaalt samen met de straatnaam en postcode het adres waarop een persoon of bedrijf geregistreerd wordt en vindbaar is. Uitgifte van huisnummers kan op drie manieren plaatsvinden: De eerste keer toekennen van nummers aan vastgoedobjecten wordt in principe automatisch geregeld door de gemeente bij de behandeling van een bouwaanvraag. De gemeente kan een bestaand huisnummer wijzigen door het te vernummeren. Bij vernummering wordt een bestaand huisnummer vervangen door een nieuw huisnummer. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het splitsen van een woning. Vernummeringen worden door de gemeente vooraf kenbaar gemaakt aan betrokken eigenaren/gebruikers. Op verzoek van de eigenaar van een vastgoedobject.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat, zie 'Hoe werkt het?" Openingstijden LET OP! In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het afvalinzamelstation 's avonds gesloten. Denk er ook om dat tijdens bijvoorbeeld feestdagen en de bouwvakvakantie afwijkende openingstijden gelden. Wanneer wordt het afval opgehaald en waar kan ik een melding doorgeven? Kijk in de afvalkalender: wanneer wordt het grofvuil, GFT-afval en restafval opgehaald? Is het grofvuil, GFT-afval of restafval niet opgehaald? Geef dit dan hier door met het formulier klacht afvalinzameling. U kunt hier ook online een melding woon- en leefomgeving doorgeven (over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke). Milieustraat Volendam, Julianaweg 137 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 08.00 - 11.45 Middag 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 gesloten Avond gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Milieustraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 eerste zaterdag van de maand van 10:15 - 12:00 Middag gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

 • Gokautomaat plaatsen

  Als u een gokautomaat in uw zaak wilt plaatsen, hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Voor een behendigheidsautomaat hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig. Gokautomaat of behendigheidsautomaat  Een gokautomaat is een automaat waarmee je geld kan winnen, zoals een fruitautomaat. Met een behendigheidsautomaat kan dit niet. Denk aan een flipperkast of videospelletjes. U vraagt de aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u aanvragen via info@edam-volendam.nl.  Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam Telefoon 0299 398398

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk restafval kwijt in huisvuilzakken, een grijze rolcontainer of in een verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag aan de weg. Bekijk hier de gehele afvalkalender. Groente-, fruit en tuinafval (GFT-afval) hoort in de groene rolcontainer. Papier en karton wordt aan huis ingezameld of kan in een aparte verzamelcontainer. Textiel wordt onder andere ingezameld door Stichting Werkend Missieteam, Zeevangsfanfare en Noppes. U kunt textiel ook inleveren in een aparte verzamelcontainer. Glas kunt u inleveren in een aparte verzamelcontainer. Plastic, metaal en drankenkarton mag bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval gehaald, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Is uw afval niet opgehaald, dan kunt u hier een melding doen of klacht afvalinzameling indienen. De uitleg over grofvuil vindt u onder het product 'Grofvuil'. Melding woon- en leefomgeving Melding over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke kunt u hier doorgeven: Melding doorgeven woon- en leefomgeving

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt. Op welke overtredingen let de gemeente? bouwen zonder omgevingsvergunning gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan illegaal houden van dieren op een verkeerde manier huisvuil aanbieden

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) gooit u niet in de vuilnisbak, maar levert u in bij het inzamelpunt van de gemeente. Milieustraat Volendam, Julianaweg 137, 1131 DH Volendam Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 08.00 - 11.45 Middag 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 gesloten Avond 18.00 - 19.15 gesloten 18.00 - 19.15 gesloten 18.00 - 19.15 gesloten Milieustraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474HM Oosthuizen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 eerste zaterdag van de maand van 10:15 - 12:00 Middag gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Denk erom dat tijdens feestdagen, de bouwvakantie en de Volendammer kermis afwijkende openingstijden gelden.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is het toekennen van een vervoerskostenvoorziening of het organiseren van schoolvervoer door de gemeente. Wanneer komt u in aanmerking voor een vervoersvoorziening? De gemeente dient er voor te zorgen dat ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen (op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand) én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing (een zogeheten bijzondere school, signatuurvervoer), dan wel de openbare school. Leerlingen die één van de volgende scholen buiten de gemeente Edam-Volendam bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening indien de betreffende school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is: een school voor het basisonderwijs; een speciale school voor het basisonderwijs (voormalig lom en mlk); een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs; een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening binnen de gemeente wordt in principe dus niet toegekend. De ouders of verzorgers van een leerling kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor toekenning van een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten c.q. de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek. Hierbij wordt uitgegaan van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke wijze van vervoer wordt vergoed aan de ouders of verzorgers. Uitgangspunt hierbij is echter altijd een vergoeding op basis van het gebruik van openbaar vervoer. De gemeente kan echter ook bepalen dat een vergoeding wordt verstrekt voor aangepast c.q. eigen vervoer. Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020, DigiD Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020, afdrukformulier Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021, DigiD Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021, afdrukformulier Voordelen DigiD formulier u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan; het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente. Klik voor meer informatie over het aanvragen op: 'Hoe werkt het?'

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen Online aanvragen via het Omgevingsloket Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de gebruiksvergunning). De wet stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u: bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen; dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar; dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.   Na het indienen van uw aanvraag beslist de gemeente of al dan niet een omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Uw aanvraag en de plattegrondtekening worden beoordeeld op volledigheid. Vervolgens geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. In een aantal gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren alvorens te beslissen op de aanvraag. Aan een gebruiksvergunning kunnen door de gemeente aanvullende voorwaarden worden gekoppeld als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is. Worden aanvullende voorwaarden aan de vergunning gekoppeld, dan moet u zich aan deze aanvullende voorwaarden houden én aan algemene voorwaarden van het Bouwbesluit. Gebruiksmelding voor sommige gebouwen Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. U moet een gebruiksmelding doen wanneer u: in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); een woning kamergewijs gaat verhuren; door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.   Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw worden ingediend. Wanneer u een melding heeft gedaan wordt beoordeeld of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mocht zij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen nadere voorwaarden aan het gebruik gesteld worden. In dit geval moet u zich houden aan deze nadere voorwaarden én de algemene voorwaarden uit het Bouwbesluit. Hoe eerder u een gebruiksmelding doet, des te eerder bent u van eventuele aanvullende vragen of voorwaarden op de hoogte.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp door bijvoorbeeld een indicatie toe te kennen of een hulpmiddel. De hulp en ondersteuning is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Hieronder vindt u een overzicht van hulpmiddelen en voorzieningen. Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Dit komt omdat de Wmo een kaderwet is en zo veel mogelijk inzet op maatwerk. Dit houdt in dat er uitzonderingssituaties bestaan of dat er veranderingen zijn in de samenleving of op het gebied van wet- en regelgeving. Heeft u een vraag over een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of een andere zorg-gerelateerde vraag? Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer: (0299) 398 398 of via bsl@edam-volendam.nl. U kunt hier uw melding doorgeven via het: WMO-meldingsformulier Hulp bij het huishouden Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. De consulent gaat samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Woonvoorzieningen Heeft u een aanpassing nodig in uw woning zoals een traplift of een toilet met spoel- en föhninstallatie? Een woonvoorziening is bijvoorbeeld een drempelhulp, speciale douchestoel of keukenaanpassing. U kunt dan een melding maken in het kader van de Wmo.  Rolstoelvoorzieningen Wanneer u voor langere tijd of permanent een rolstoel nodig heeft, kunt u deze aanvragen via de Wmo. Het eerste half jaar kunt u deze rolstoel lenen via een thuiszorgwinkel. Na ongeveer vier maanden doet u dan een melding bij de Wmo. Bij een blijvende beperking of een aangepaste rolstoel kunt u direct een melding doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een duwrolstoel, een elektrische rolstoel of een sportrolstoel.  Vervoersvoorzieningen De gemeente is in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor het vervoer van 25 kilometer vanaf uw huisadres. Wanneer u beperkingen ondervindt met betrekking tot het bereiken van uw bestemmingen, kunt u mogelijk aanspraak doen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Dit is een soort taxi-regeling. Voor het reizen met het AOV heeft u een indicatie nodig.  Als u problemen heeft bij het verplaatsen in uw directe omgeving kan mogelijk een scootmobiel of driewielfiets een uitkomst voor u zijn. In de directe omgeving kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de 60+ bus. Hier heeft u geen indicatie voor nodig. Dagbesteding U wilt uw dag op een zinvolle manier indelen en sociale contacten opbouwen en onderhouden. Mogelijk dat dit u zelf niet lukt door uw leeftijd, ziekte of een beperking. Dagbesteding is dan mogelijk een goede keuze voor u. Dagbesteding is soms ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten. Het kan daarnaast een tijdelijke oplossing zijn als u op een wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis. Dagbesteding biedt activiteiten en is onder andere gericht op activering, beweging, contacten, een zinvolle invulling van de dag en het voorkomen van vereenzaming. Vervoer Zo nodig krijgt u vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. Uw zorgaanbieder regelt het vervoer dan voor u.   Individuele begeleiding Vindt u het moeilijk om contact te leggen met anderen? Of om uw dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u daar mogelijk begeleiding voor krijgen. Een begeleider of coach geeft u praktische en sociale hulp zodat u zelfstandig kan (blijven) leven. Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Een begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U krijgt mogelijk begeleiding bij de opvoeding, het indelen van de dag, het leggen van contact met mensen in de omgeving, het verminderen van gedragsproblemen, enzovoort. Mantelzorg Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is. Bent u overbelast door de zorg voor een naaste? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties