Zoekresultaat 101 - 110 van 129 resultaten

 • Tips om wateroverlast tegen te gaan

  Er is een boekje Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan (pdf, 453 kB). In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat.

 • Stuk grond kopen

  Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Hardinxveld-Giessendam mag kopen of huren. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. U dient het formulier ‘aanvraagformulier snippergroen en reststroken ’ in te vullen zodat de gemeente kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt onze afwegingen vinden in de beleidsnota Snippergroen en reststroken op onze website.

 • Rioolinformatie

  Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. Voor de riolering (“huisaansluiting”) op uw eigen grond bent u zelf verantwoordelijk. Als de verstopping binnen de perceelgrens ligt is de eigenaar (of verhuurder) van een woning en/of pand daarom verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de kosten. De gemeente is verantwoordelijk in die gevallen, waarbij een probleem bestaat met het hoofdriool of met de huisaansluiting in de grond van de gemeente (tenzij de oorzaak van deze verstopping schuilt in een onjuist gebruik van het riool). Als u last heeft van een rioolverstopping kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) telefoon 14 0184, of buiten kantooruren met de Storingsdienst telefoon (0184) 670267. De medewerkers van de gemeente beoordelen de aard van de melding, en komen indien nodig langs. U dient daarvoor zelf van tevoren het zogenaamde “ontstoppingsstuk” op te graven, dat aanwezig moet zijn op de perceelgrens. Door bijtijds de gemeente te benaderen voorkomt u het nodeloos maken van kosten; door de gemeente worden nooit kosten vergoed voor werkzaamheden waarvoor uzelf de opdracht heeft gegeven! Als de (oorzaak van de) verstopping in het gedeelte van het riool zit, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn aan de ontstopping voor u geen kosten verbonden. Ligt (de oorzaak van) de verstopping bij u, of in het gedeelte van het riool waarvan u de eigenaar bent, dan worden de met het ontstoppen werkelijk gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Wanneer op voorhand duidelijk is, dat het probleem in het leidinggedeelte waarvoor u verantwoordelijk bent schuilt, dan heeft de gemeente geen taak. U moet zich dan rechtstreeks wenden tot een deskundige (loodgieter, installatiebedrijf of aannemer). Omdat een verstopping van het riool vaak blijkt samen te hangen met onjuist gebruik, vraagt de gemeente u rekening te houden met het volgende. Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, droog toiletpapier en wat door de zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Maar gebruik het riool nooit voor het weggooien van (frituur)olie of vet, verfresten, chemicaliën, schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels enz. In de gemeentegids kunt u lezen, hoe u het hier genoemde afval kunt aanbieden. Op de website www.riool.info kunt u nadere informatie vinden over de werking van het riool, en de oorzaak en oplossing van mogelijke problemen.

 • Laadpalen elektrische voertuigen

  In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het mogelijk om een openbare oplaadpaal voor een elektrische auto aan te vragen. Oplaadpaal aanvragen Bent u een inwoner of ondernemer in Hardinxveld-Giessendam en wilt u ook graag een oplaadpaal in de buurt? Dat kan. Voor de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een oprit, carport en dergelijke (Is dit wel het geval dan kunt u uw eigen oplaadpunt maken en komt u niet in aanmerking voor een oplaadpaal in de openbare ruimte). U gebruikt of gaat een elektrische auto gebruiken. Dit kunt u aantonen met een kentekenbewijs, aankoopcontract of leasecontract. Binnen een afstand van 250 meter van uw woning of bedrijf is geen openbare oplaadpaal aanwezig. Is dit wel het geval? Dan wordt er gekeken naar het gebruik en de loopafstand naar uw woning. U kunt uw aanvraag gewoon opsturen, de afweging wordt gemaakt door de gemeente in samenwerking met de exploitant.  U kunt kosteloos een laadpaal aanvragen. Laadpaal aanvragen via denhartogcharging.com Locaties Bekijk het kaartje met openbare e-laadpalen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op deze kaart staan ook de oplaadpalen die bedrijven en particulieren beschikbaar stellen aan anderen. U kunt meteen zien of een oplaadpunt op dat moment vrij is. Bij een oplaadpaal langs de openbare weg mag u alleen parkeren als u uw auto daadwerkelijk oplaadt. Uw voertuig moet dan dus zijn aangesloten. Kapotte laadpaal In Hardinxveld-Giessendam staan laadpalen van Allego, ParknCharge en Den Hartog Charging. Bij een kapotte laadpaal van: Allego: belt u +31 880 33 30 33 ParknCharge: belt u  +31 888 07 57 00 Den Hartog Chargingbelt u : +31 184 66 12 75    

 • Bedrijventerreinen

  Er zijn 5 bedrijventerreinen in Hardinxveld-Giessendam. Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld Watergebonden. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Langeveer Watergebonden. Netto oppervlakte 21,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Nieuweweg Modern gemengd. Netto oppervlakte 20,6 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein De Peulen Modern gemengd. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd Bedrijventerrein De Blauwe Zoom Modern gemengd. Netto oppervlak 2,4 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd

 • Melden overlast

  Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om. Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen. Overlast van bedrijven Bij overlast van bedrijven denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of geurhinder of andere milieubedreigende activiteiten. Overlast van bedrijven meldt u telefonisch bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen 24 uur per dag via telefoonnummer 0888 333 555. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert daarna ter plaatse een onderzoek uit. Als dat nodig is zal zij bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Een gevolg hiervan kan zijn dat het bedrijf maatregelen moet nemen om overlast te voorkomen. Overlast door particulieren Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112. Verontreiniging oppervlaktewater Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland . U bereikt hen via telefoonnummer (0344) 649 410 Verontreiniging van rijkswater (bijvoorbeeld rivieren) meldt u bij Rijkswaterstaat. U bereikt hen via telefoonnummer 0800 8002 Wanneer u niet weet waaronder de verontreiniging oppervlaktewater valt, helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. Neemt u daarvoor contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 0888 333 555. Overlast in de openbare ruimte Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast. Melding woon- of leefomgeving doorgeven   Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast. Online melding woon- of leefomgeving doorgeven via Fixi  

 • Calamiteitenplan wateroverlast

  In het Calamiteitenplan wateroverlast (pdf, 9.477 kB) staat wat de verschillende partijen (gemeente, waterschap, regionale brandweer/veiligheidsregio) doen om wateroverlast bij extreme regenval zo veel als mogelijk te beperken. Het Calamiteitenplan werkt op basis van weersverwachtingen. Bij extreme neerslagverwachting worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra pompen.  

 • Kansspelvergunning aanvragen

  Als u een kansspel (bij voorbeeld een loterij) wilt organiseren in Hardinxveld-Giessendam, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. U kunt daarvoor het aanvraagformulier kansspelvergunning gebruiken. Voor het organiseren van een bingo of rad van avontuur kunt u het meldingsformulier organiseren klein kansspel invullen. Meer informatie Formulier verantwoording kansspel (pdf, 489 kB)  

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. Een verhuizing doorgeven valt hier niet onder. Als u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven, is dat geen reden om te voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te verbeteren. De datum waarop wij uw verhuisbericht ontvangen, is de datum waarop wij u overschrijven naar het nieuwe adres. Dat staat in de wet BRP. U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.  

 • Milieuvergunning

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.