Zoekresultaat 101 - 102 van 102 resultaten

  • Geboorte aangeven

    Na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Het kind moet binnen 3 dagen na de geboorte bij de gemeente zijn aangegeven. Niet iedereen mag de aangifte doen. Voorwaarden Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen: kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag. Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen. Aangifte doen De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven: De (juridische) vader of (juridische) moeder Kunnen zij niet? Dan moet iemand het doen die bij de geboorte was. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende Kan de moeder niet en was er verder niemand bij de geboorte? Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte. Wilt u de geboorte van uw kind doorgeven? Maak telefonisch een afspraak via 071 332 72 72, of maak online een afspraak. Vanwege drukte met afspraken, is het raadzaam om telefonisch een afspraak te maken.  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen. Meenemen het geldige legitimatiebewijs van uzelf en van de moeder is het kind voor de geboorte al erkend? Neem dan ook de afschrift van de erkenningsakte mee heeft u een trouwboekje of partnerschapsboekje? Neem het dan ook mee als u uw kind daarin wilt laten vermelden bent u duo-moeders? Neem dan ook de donorverklaring mee.

  • BIZ-bijdrage

    Een BIZ-bijdrage betaalt u wanneer u een bedrijfspand/niet-woning heeft/gebruikt in een Bedrijven Investeringen Zone (BIZ). Dit is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied.  Bijzonderheden Eigenaren van bedrijfspanden/niet-woningen investeren samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Dank hierbij aan cameratoezicht en beveiliging. In de periode 2024-2028 wordt door het parkmanagement ook meer aandacht geschonken aan groenonderhoud en duurzaamheid. Het gaat hierbij om diensten en activiteiten bóvenop het bestaande dienstleningsniveau van de gemeente. Voor het instellen van de BIZ was een formele draagvlakmeting nodig. In december 2023 is deze draagvlakmeting uitgevoerd en deze voldeed aan de wettelijke eisen. Daarom is er óók de komende vijf jaar weer een BIZ op Bedrijvenpark Veenderveld.   De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage (via de gemeentelijke belastingaanslag). De uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van het BIZ-bestuur. Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst. Kosten De kosten kunt u vinden in het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.