Zoekresultaat 101 - 110 van 110 resultaten

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u ingeschreven staat in de gemeente.

 • Naamswijziging

  Voor het aanvragen van een wijziging van uw achternaam stuurt u een aanvraag naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de brochure “Naamswijziging” staat beschreven hoe u de aanvraag indient en waar u deze naar toe stuurt. In deze brochure staat ook een voorbeeldbrief van de aanvraag. De brochure vindt u op de website van Dienst Justis en kunt u daar downloaden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie neemt uiteindelijk een besluit over uw aanvraag in de vorm van een Koninklijk besluit en informeert de gemeente hierover. De gemeente verwerkt vervolgens uw gewijzigde achternaam in de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP). Meer informatie over naamswijziging vindt u op de website van het Ministerie Veiligheid en Justitie.    

 • Rioolverstopping

  De riolering kan verstopt raken of stankoverlast geven. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hoofdriool. U bent zelf verantwoordelijk voor uw huisaansluiting tot het hoofdriool.

 • Buitenlandse documenten registreren

  Als u een document heeft van een gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet dit in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd worden. Op afspraak kunt u het originele buitenlandse document (brondocument) bij ons inleveren. Na de registratie maakt u een afspraak om de documenten op te halen.

 • Bezwaar tegen WOZ-waarde of een opgelegde belasting

  Bent u eigenaar van een woning? Dan staat op de aanslag gemeentelijke belastingen ook de WOZ-beschikking. Dat is de officiële bekendmaking van de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met deze waarde. Dat kan ook als u vindt dat wij ten onrechte een bepaalde belasting hebben opgelegd. Dit regelt u via belastingbalie.drechtsteden.nl. Daar staat ook uw taxatieverslag met de berekening van de WOZ-waarde. Bezwaar maken is niet altijd nodig. Vaak kunnen we zonder bezwaarprocedure gegevens aanpassen. U kunt altijd contact opnemen. We helpen u graag. Naar de belastingbalie (DigiD nodig) Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

 • Groen in Papendrecht

  Bomenverordening 2017 en Groene Kaart De bomenverordening werkt met de Groene Kaart. Een boom staat op de Groene Kaart als de boom genoeg punten scoort als belevingsboom, waardevolle boom of monumentale boom. Daarnaast kent de Groene Kaart boomzones (parken en hoofdstructuren) welke een beschermde status hebben. Bij elke boom op de Groene Kaart staat een code, die overeen komt met de code die in het register staan die bij de Groene Kaart hoort. Het is een register waarin zowel particuliere als gemeentelijke bomen staan. In het register vindt u informatie over bijvoorbeeld boomsoort, conditie en hoogte van de bomen. De Groene Kaart wordt elke vier jaar vernieuwd. U kunt dus altijd bomen blijven aandragen voor de Groene Kaart. Wanneer een boom genoeg punten scoort wordt hij bij het vernieuwen van de Groene Kaart opgenomen. Register (pdf, 657 kB) Groene kaart Bomenverordening 2017 Melding van een wijziging van een beschermde of monumentale boom Wanneer een boom op de monumentenlijst of de lijst met beschermde bomen staat, moet u als de eigenaar (van die boom) wijzigingen met betrekking tot die boom melden bij de gemeente. Wat voor wijzigingen? U moet daarbij denken aan de boom is ziek, er zijn werkzaamheden verricht aan de boom (snoeien, etc.), etc. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruikmaken van het formulier: Beschermde of monumentale boom wijziging melding   Wet Natuurbescherming en houtopstanden: het kappen of vellen van bomen Een boom kappen of vellen? Daarvoor zijn regels. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van houtopstanden geregeld. Denk bij houtopstanden aan bomen, struiken of hakhout. Soms moet u verplicht een melding doen en bent u verplicht om bijvoorbeeld nieuwe bomen of struiken te planten. Wanneer is een melding en/of herplanting verplicht? Lees er alles over op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig. Collecterooster Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Voor collectes die niet in het landelijke collecterooster staan, wordt alleen vergunning verleend voor de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. De zogenaamde vrije periodes. Via de onderstaande website raadpleegt u welke organisaties vergunning hebben om in de gemeente Papendrecht te mogen collecteren. Collecterooster gemeente Papendrecht

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij het Nederlanderschap ook verliezen als u afstand doet. Eventueel moet u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de Alcoholvergunning. Schenkt of verkoopt u in uw (horeca)bedrijf of slijterijbedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig. Ook verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard hebben een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig als zij alcohol schenken. Of u uw onderneming kunt starten of overnemen op de door u gewenste locatie hangt af van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan vindt u waar woningen, winkels, bedrijven, horeca-activiteiten en dergelijke zijn toegestaan. Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

 • Kraskaarten voor bezoekers blauwe zone

  Woont u binnen de blauwe zone? Of is uw bedrijf gevestigd binnen de blauwe zone? Dan kunt u voor uw bezoekers kraskaarten kopen.