Zoekresultaat 101 - 102 van 102 resultaten

  • Handhaving kwaliteit kinderopvang

    De verschillende soorten opvang zijn dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Gemeentelijke verantwoordelijkheid Op grond van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouders, gastouderbureaus, kindercentra en peuterspeelzalen. De gemeente moet er voor zorgen dat de wet en regelgeving op het terrein van de kinderopvang worden nageleefd. Het toezicht op naleving van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is op grond van de wet toegewezen aan de GGD. GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een opvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan adviseert de GGD de gemeente over de te nemen maatregelen. Meer informatie Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Heerde

  • Nederlandse nationaliteit verkrijgen via naturalisatie

    Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Daar ontvangt u het naturalisatiebesluit.