Zoekresultaat

111 - 112 van de 112 Resultaten
Toon producten van Edam-Volendam
  • Vuurwerk afsteken

    Jaarwisseling 2020-2021: geen vuurwerk Normaal gesproken mag tijdens de jaarwisseling goedgekeurd consumentenvuurwerk worden afgestoken. Dit jaar is dat niet het geval. Vanwege de corona-pandemie heeft het Rijk een algemeen vuurwerkverbod ingesteld. De liefhebbers van vuurwerk moeten dus tot volgend jaar wachten. Illegaal vuurwerk Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden. Die mogen, ook volgend jaar, niet meer worden verkocht. Illegaal vuurwerk (bijvoorbeeld uit het buitenland gehaald) is niet altijd gekeurd en kan onveilig zijn. Sommige typen zwaar knalvuurwerk (denk aan nitraatbommen of zogenaamde Cobra’s) zijn erg krachtig. Daarmee kan grote schade of verwondingen worden veroorzaakt. Vuurwerkoverlast Wie toch vuurwerk afsteekt, kan daarvoor een boete krijgen. Wij kunnen echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van deze kinderen. We doen een beroep op u om vuurwerkoverlast te voorkomen. Spreek er over met uw kind(eren) en pak het vuurwerk af. Of nog beter, overtuig hen ervan geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken. Melden Vuurwerkoverlast kunt u melden bij de politie op 0900-8844. Doe dat onmiddellijk. Niet achteraf, want dan is de dader meestal gevlogen. Geef bij uw melding zo precies mogelijk door waar de overlast is. Een signalement van de dader(s) is voor de politie heel waardevol. Als u achteraf, dus na de overlast, een melding wilt doen kunt u dat hier doen melding openbare ruimte Veilig en legaal vuurwerk Wat is vuurwerk? Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren. Legaal vuurwerk Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn: Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn. De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar. Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar. Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

  • Bezwaar maken

    Bezwaar maken Hoe werkt het? Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat. Wat moet ik doen? Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of het afdrukformulier. Bezwaar indienen met DigiD Bezwaarschrift indienen met uw DigiD Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD Voordelen DigiD formulier U hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan; Het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente. Bezwaar indienen met afdrukformulier Bezwaarschrift indienen via een afdrukformulier Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier U stuurt het afdrukformulier per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt het niet mailen. U kunt het afdrukformulier sturen naar: Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam Bezwaar indienen per brief In de brief waarmee u bezwaar maakt moet het volgende staan: Uw naam en adres. De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Waarom u daartegen bezwaar maakt. Uw handtekening. Als u via het formulier op de website bezwaar maakt, dan geldt uw DigiD als handtekening. Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt de brief per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt het niet mailen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam Wat gebeurt er met uw bezwaar? Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat is meestal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Voor belastingen geldt een andere procedure. Het college of de raad (het bestuursorgaan) neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit. Kosten bezwaarschrift Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u bezwaar maakt kan het zijn dat u kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand. Als uw bezwaar gegrond is (u wordt in het gelijk gesteld), dan kunt u in bepaalde gevallen deze kosten vergoed krijgen. U moet er dan wel zelf schriftelijk om vragen voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen.   Het uitvoeren van het besluit tegenhouden: voorlopige voorziening vragen Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld. Beroep Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken. Beroep indienen Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen: Uw naam en adres De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn. Tegen welk besluit u in beroep gaat Waarom u daartegen in beroep gaat Uw handtekening Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Haarlem. Kosten beroepschrift Voordat de rechter kijkt of uw beroep terecht is moet u griffierechten betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrecht), telefoonnummer 023-5126126. Als uw beroepschrift gegrond wordt verklaard (u wordt dan in het gelijk gesteld), dan krijgt u de griffierechten terugbetaald.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties