Zoekresultaat 111 - 119 van 119 resultaten

 • Woningsplitsing

  Wij maken onderscheid in woningsplitsing in het buitengebied en woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Wilt u een gebouw splitsen in twee zelfstandige woningen? Bekijk dan eerst in ons beleid wat er in uw situatie mogelijk is. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren voor een eerste gratis adviesgesprek. Heeft u een duidelijk plan waar u al een eerste advies over heeft gehad? Dan kunt u een conceptverzoek inleveren.

 • Briefadres

  Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 • Inlichtingenformulier WOZ

  U heeft een brief gekregen om het inlichtingenformulier WOZ in te vullen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om elk jaar de WOZ-waarde van woningen en andere onroerende zaken vast te stellen.

 • Subsidieregeling woningbouw

  De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die 2 of meer woningen gaan bouwen op een aaneengesloten plek. De subsidieregeling richt zich op koopwoningen onder de € 275.000,- en sociale huurwoningen binnen de bebouwde kommen. Hiermee willen we woningbouw in de gemeente stimuleren en versnellen.

 • Handtekeninglegalisatie

  Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat. Voor de legalisatie van de handtekening moet u een afspraak maken.

 • Melding brandveilig gebruik

  Organiseert u een activiteit waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent. U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' maken. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 • Geslachtswijziging aanvragen

  Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen? Dan kunt u dit door de gemeente in uw geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

 • Inleveren woningbouwplannen Lichtenvoorde en Groenlo

  Heeft u woningbouwplannen in Lichtenvoorde of Groenlo? Bekijk dan ons beleid: de Menukaart Wonen. Het geeft iedereen goed zicht op de keuzes die gemaakt worden. Lever daarnaast een schetsplan in, daarbij krijgt u een eerste gratis advies over uw plan. Heeft u duidelijke plannen waar u ook al een eerste advies over heeft gehad? Lever dan een conceptverzoek in.

 • Taxatieverslag WOZ

  In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, bedrijfspand of grond heeft bepaald. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Inwoners kunnen dit verslag inzien via Mijn Overheid. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.