Zoekresultaat 121 - 130 van 131 resultaten

 • Rioolheffing

  Woont u in Edam-Volendam of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan rioolheffing.

 • Straatartiest optreden

  Wilt u in het openbaar voor publiek optreden als straatartiest, straatfotograaf of filmoperateur? U hebt dan een ontheffing nodig.

 • Sportuitvoering

  In het sportbeleid, vastgelegd in de Sportnota Verbinden, Verbreden, Verbeteren (2017), zijn de gemeentelijke doelstellingen geformuleerd. Voor de uitvoering van een deel deze doelstellingen werken we samen met twee sportorganisaties.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraag deze digitaal bij ons aan:

 • Vluchtelingenpaspoort

  Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u bij ons een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Dit kan persoonlijk bij ons aan de balie van het Stadskantoor. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Heeft u géén vluchtelingenstatus? Dan vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij het Stadskantoor. Maak hier een afspraak.

 • Dorps- en wijkraden Edam-Volendam

  Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Subsidie aanvragen kan via onderstaande knop. Lees hieronder op de pagina wat u nodig heeft voor deze aanvraag.

 • Trouwen in het buitenland

  Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u bij ons aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 • Loonkostenvoordeel

  Dit is een landelijke regeling. Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

 • Afwijken Omgevingsplan (v/h Bestemmingsplan)

  In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: -Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? -Hoe groot mogen de aanwezige bouwwerken zijn? -Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? -Mogen wegen worden aangelegd? -Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Gaat u (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen? Dan is het raadzaam om vooraf het betreffende omgevingsplan in te zien. Hierin staan alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Wilt u een bouwwerk groter maken dan het omgevingsplan toestaat? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen of af te wijken van het omgevingsplan. Dit kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Wij raden u echter aan eerst een vooroverleg in te dienen.

 • Contact met de Raadsleden

  Contactgegevens en samenstelling Raadsleden