Zoekresultaat 121 - 128 van 128 resultaten

 • Gemeentelijke erepenning Hardinxveld-Giessendam

  Toekenning erepenning De erepenning kan worden toegekend als: Blijk van waardering en erkentelijkheid aan zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt; als onderscheiding van inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten of prestaties op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. De erepenning wordt toegekend op voorstel van burgemeester en wethouders. Met de toekenning moet ten minstens 3/4 van de gemeenteraad instemmen. De beraadslaging en besluitvorming zijn niet openbaar. Beschrijving erepenning De zilveren penning draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en het omschrift ‘Erepenning van de gemeente Hardinxveld-Giessendam'. Aan de achterzijde vertoont de penning een afbeelding die bestaat uit de kroon die bij het gemeentewapen hoort en de ingegraveerde naam van de onderscheidene.  Een oorkonde en zilveren draagspeld horen bij de penning. Bezitters van de gemeentelijke erepenning 2000 – de heer A. Hoekwater ✞ - Hardinxveld-Giessendam 2004 – de heer J.A. van Duinen ✞ - Nieuwerkerk a/d IJssel 2010 – mevrouw W. de Rover-de Vos ✞ -Hardinxveld-Giessendam 2014 – de heer A.B. Blase - Papendrecht 2017 -  mevrouw W.H.J. Markesteijn - Zwijndrecht 2020 - mevrouw E. van der Hoogt-Drinkwaard - Sliedrecht 2022 - de heer Kim Putters - Hardinxveld-Giessendam 2023 - mevrouw A.E. de Jong-Ambachtsheer - Hardinxveld-Giessendam

 • Verkeerscommissie

  De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over: voorstellen die voortvloeien uit de Wegenwet en waarvan de besluitvorming is voorbehouden aan de gemeenteraad in voorbereiding zijnde wegaanpassingen van enige omvang dan wel ingrijpende wijzigingen in een verkeerssituatie in voorbereiding zijnde verkeersbeleidsplannen overige verkeersaangelegenheden waarvan burgemeester en wethouders het advies van de Verkeerscommissie van belang achten. De Verkeerscommissie vergadert gewoonlijk vier keer per jaar. De data waarop bijeen wordt gekomen staan in de Vergaderkalender. De commissieleden kunnen tijdens de vergadering wel besluiten om bepaalde onderwerpen in beslotenheid te behandelen. Samenstelling commissie Voorzitter: dhr. J. Nederveen (wethouder) Secretaris: mw. drs. G.S.L.C. Roomer-de Jaeger Commissielid (namens transportsector) dhr. T. Boerman Commissielid (plaatsvervangend namens transportsector) dhr. H. Schutten Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. J.W. de Jong Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. H.H. Klop Commissielid plaatsvervangend namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. A. Nederveen Commissielid (namens burgerij) dhr. H. Haeser Commissielid (namens burgerij) dhr. J.H. Kooy Commissielid (plaatsvervangend namens burgerij) dhr. M. de Groot Commissielid (namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. M.P.J. van Peer Commissielid (plaatsvervangend namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. J.T. de Wit  

 • Identiteitskaart

  Voor de datum van dinsdag 30 juli is het niet mogelijk om een een afspraak te maken (voor paspoort of identiteitskaart). Direct online starten Start online uw aanvraag met DigID. Houd er rekening mee dat u uw digitale aanvraag nog persoonlijk aan de balie moet afronden met inleveren van een pasfoto en zetten van een handtekening en vingerafdruk. Start uw aanvraag en betaal via Ideal Aanvragen gemeentehuis Komt u liever langs in het gemeentehuis voor het aanvragen van uw identiteitskaart? Maak dan een afspraak aanvragen identiteitskaart en betaal aan de balie. Maak gelijk een afspraak afhalen identiteitskaart. Hiervoor kiest u een datum 5 werkdagen na uw aanvraag in het gemeentehuis. Let op: Bij een identiteitskaart voor een kind moet het kind ook aanwezig zijn bij aanvragen en ophalen. Kosten Kosten identiteitskaart Product kosten Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 75,80 Identiteitskaart jonger 18 jaar € 40,90 Spoedaanvraag identiteitskaart € 57,10 (plus kosten ID-kaart)  Afhandeling 5 werkdagen met spoed: 1 werkdag (aanvragen vóór 15.00 uur)

 • Zwembad de Duikelaar

  Zwembad de Duikelaar beschikt over een wedstrijdbasin en een instructiebad. Het zwembad staat in de regio bekend om de zwemlessen. Contactinformatie Sluisweg 144 3371 EX Hardinxveld-Giessendam Telefoon 0184 - 612 723 Website van Zwembad de Duikelaar Aanmelden voor zwemlessen Wilt u uw kind aanmelden voor zwemlessen voor diploma A? Gebruik hiervoor het online inschrijfformulier aanmelding voor zwemlessen. Heeft u vragen? U kunt via onderstaande webformulier uw vraag stellen of telefonisch contact opnemen via 0184 - 612 723. Stel uw vraag via e-mail aan zwembad de Duikelaar

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-huis verblijft. Als u geheimhouding heeft aangevraagd mag de gemeente uw gegevens niet doorgeven aan: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis Online regelen Geheimhouding aanvragen U logt in met DigiD. Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.

 • Horecavergunningen aanvragen

  Als u een horecaonderneming wilt exploiteren in Hardinxveld-Giessendam, dan moet u daarvoor één of meer vergunningen aanvragen. Gebruik hierbij één of meerdere van onderstaande formulieren. Lees voordat u een aanvraag gaat doen ook de informatie over horecavergunningen. Formulieren Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier melding nieuwe leidinggevende exploitatievergunning Aanvraagformulier melding nieuwe leidinggevende drank- en horecavergunning Aanvraagformulier drank- en horecavergunning commercieel horecabedrijf of slijtersbedrijf Aanvraagformulier drank- en horecavergunning paracommercieel horecabedrijf (bijvoorbeeld sportvereniging) Aanvraagformulier ontheffing alcohol bij een evenement

 • Afval aanbieden

  Bedrijven uit Hardinxveld-Giessendam kunnen voor het aanbieden van hun afval een overeenkomst sluiten met Reinigingsdienst Waardlanden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Waardlanden via telelefoon 0183 ‑ 68 11 11 of e-mail info@waardlanden.nl. Naar de website van Waardlanden.

 • Antireclamersticker

  Bent u inwoner van Hardinxveld-Giessendam en wilt u geen reclame en folders meer ontvangen in uw brievenbus? Dan kunt u een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus plakken. Met de gratis NEE-NEE-sticker geeft u aan dat u geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus wilt krijgen. Met de gratis NEE-JA-sticker geeft u aan dat u geen reclamedrukwerk meer in uw brievenbus wilt krijgen, maar nog wel huis-aan-huisbladen. Kosten De sticker is gratis Aanvragen Voor het aanvragen van de stickers, stuurt u een mail naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Vermeld in de mail uw naam en adres en welke sticker(s) u wilt ontvangen. Dan sturen wij de sticker(s) naar u toe. Bellen kan ook via telefoonnummer 14 0184. Ophalen NEE-JA of NEE-NEE sticker U kunt ook een sticker bij de receptie bij de balie van de gemeente ophalen. U krijgt maximaal 6 stickers.