Zoekresultaat 121 - 128 van 128 resultaten

 • Geluidsoverlast door verkeer

  Als u geluidsoverlast ervaart door het verkeer, dan kunt u dit melden.

 • Handelarenregister tweedehands goederen

  Iedere ondernemer met een vestiging in Apeldoorn die goederen inruilt, inkoopt of inneemt van particulieren is verplicht zich bij de gemeente te registreren als handelaar in tweedehands goederen. Ook bent u verplicht juist en volledig een in- en verkoopregister van inkomende en uitgaande goederen bij te houden via een beveiligde website. Het registratiesysteem vergelijkt uw invoer direct met informatie van de politie over gestolen goederen. Als u iets registreert dat gestolen blijkt te zijn, krijgt de politie hiervan bericht. De snelheid van uitwisseling van gegevens vergroot de pakkans.

 • Akte inleveren en laten registreren

  Wanneer een gebeurtenis in het buitenland heeft plaatsgevonden waar een akte van is gemaakt, dan kunt u deze laten registeren in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De akten moeten vaak eerst vertaald of gelegaliseerd worden.

 • Bijstandsuitkering voor ondernemers

  Startende ondernemers en gevestigde ondernemers kunnen bij de Gemeente Apeldoorn terecht voor bijstand. De Gemeente Apeldoorn adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiële problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.

 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

  Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

 • Vuurwerk verkoopvergunning

  Wilt u als ondernemer vuurwerk verkopen aan particulieren, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u bij ons aan.

 • Aanvullend periodieke uitkering: IOAZ (uitkering oudere werklozen)

  U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen. U kunt een aanvraag voor een Ioaz-uitkering doen als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. Gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).