Zoekresultaat 131 - 140 van 145 resultaten

 • Verhuizing naar Nederland

  Als u vanuit het buitenland naar Hoorn verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven. Dit kan na het maken van een afspraak en moet binnen 5 dagen nadat u aankomt. Hier hoeft u niets voor te betalen. Het maakt niet uit of u al eerder in Nederland heeft gewoond. Als u zich...

 • Adoptie

  Als u een kind in het buitenland heeft geadopteerd, dan schrijft u het in bij de gemeente. Dit kan gratis. Uw kind wordt dan opgenomen in Basisregistratie personen (BRP).

 • Dyslexie

  Het is de taak van de gemeente om de dyslexiezorg voor kinderen in de basisschoolleeftijd te organiseren en te financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Dyslexie Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen. Wel hebben ze een normale of...

 • Kermis Hoorn

  Kermis Hoorn is in 2024 van zaterdag 10 augustus tot en met maandag 19 augustus. Kijk op  www.kermis-hoorn.nl  voor meer informatie. Zwaag en Blokker Kermis Zwaag was van 17 tot en met 21 mei.  In Blokker start de kermis zaterdag voor de derde zondag in september en duurt 4 dagen.

 • Parkeren grote voertuigen, camper of caravan

  Een voertuig dat langer is dan 6 meter of hoger is dan 2,4 meter, mag alleen geparkeerd worden op de daarvoor bestemde plekken. Het is verboden om op deze plekken te overnachten of te recreëren.  Waar mag ik een groot voertuig parkeren? U mag op maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 6.00 uur alleen...

 • Ligplaats kleine bootjes

  Er zijn in Hoorn een aantal ligplaatsen voor kleine bootjes tot maximaal 7 meter. Alleen mensen die in de buurt wonen, kunnen een vergunning aanvragen voor deze ligplaatsen.   Nieuwe aanvragen komen op wachtlijst Op dit moment zijn alle ligplaatsen bezet. Als u online een aanvraag doet, komt u op...

 • Fiets kwijt of gevonden

  De gemeente bewaart alle fietsen die zijn gevonden of in beslag genomen in fietsendepot AFAC. De gemeente verwijdert regelmatig fietsen bij de stations die buiten de stalling staan. Ook verwijdert de gemeente fietswrakken. Op de website verloren of gevonden vindt u of uw fiets wordt bewaard in het...

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  Het is na tien jaar mogelijk om een overledene te laten opgraven voor herbegraving op een andere begraafplaats. Ook is het dan mogelijk om de overledene alsnog te laten cremeren. U heeft daarvoor toestemming nodig van de burgemeester. Een opgraving binnen tien jaar na de begrafenis kan alleen als daar...

 • Nadeelcompensatie/planschade

  De regelgeving rond planschade is sinds 1 januari gewijzigd. Zo valt planschade sinds de invoering van de Omgevingswet onder nadeelcompensatie. U kunt nadeelcompensatie aanvragen voor:  waardedaling onroerend goed (uw woning/bedrijfspand is gedaald door een planologische maatregel). inkomstenderving...

 • Zwembad en kunstijsbaan

  In Hoorn is Optisport verantwoordelijk voor het beheer van en aanbod in Zwembad De Waterhoorn, zwembad De Wijzend en kunstijsbaan De Westfries. U vindt informatie over deze sportaccommodaties via onderstaande links: Binnenzwembad de Waterhoorn   Buitenzwembad de Wijzend Kunstijsbaan de Westfries