Zoekresultaat 131 - 140 van 145 resultaten

 • Liggeld pleziervaartuigen

  Heeft u een pleziervaartuig en maakt u gebruik van een ligplaats in de binnen- of buitenhaven dan wordt hiervoor liggeld in rekening gebracht.

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Onveilige verkeerssituaties moeten gemeld worden bij de gemeente. Wanneer een 30km/u-gebied gewenst is, kan dit aangevraagd worden door buurtbewoners.

 • Toeristenbelasting

  Ondernemers die een slaapplek aanbieden aan toeristen betalen in bijna alle gevallen toeristenbelasting middels een aanslag.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Kadastrale informatie

  Elk eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster.

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling.

 • Koninklijke Erepenning

  Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen.

 • Venten

  Als iemand op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wil verkopen dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Soms is een vergunning nodig.

 • Klacht indienen

  Als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Maassluis haar werk heeft gedaan, kunt u een klacht indienen.