Zoekresultaat 141 - 149 van 149 resultaten

 • Afvalstoffenheffing

  Reinigingsdienst Waardlanden zamelt in de gemeente Gorinchem afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Identiteitskaart kwijt of gestolen

  Is uw identiteitskaart kwijt of gestolen? Maak een afspraak om dit te melden.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

  Om de 4 jaar kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad.

  Taken

  De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners,
  • de belangrijkste punten bepalen van beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed,
  • controleren of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

  Taakverdeling

  Er is een taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college:

  • de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan,
  • het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

  Reglement van Orde voor raadsvergadering

  Dit reglement beschrijft de praktische zaken rond raadsvergaderingen van de gemeente Gorinchem. De actuele en officiële tekst van de verordening Reglement van Orde voor raadsvergadering vindt u op overheid.nl.

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In de Wvggz is geregeld dat iedere inwoner bij een gemeentelijk meldpunt een melding kan doen als hij of zij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft.

 • Alcohol schenken

  Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Alcoholwet. Vul hiervoor bijgaand formulier in.

 • Subsidie Inclusief sporten, gezonde leefstijl en 55+

  Met de subsidie ’Inclusief sporten, gezonde leefstijl en 55+ wil de gemeente Gorinchem specifieke activiteiten en evenementen van sportverenigingen mogelijk maken. Zo worden een actieve sportbeoefening en gezonde leefstijl gestimuleerd.

  De subsidie kan worden ingezet voor (een bijdrage aan) activiteiten, reiskosten, materiaal voor de specifieke doelgroep(en).

 • Legaliseren handtekening

  Met het legaliseren van uw handtekening bewijst u dat een handtekening op een document echt van u is. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Compensatie huurtarieven

  Aanvragen

 • Subsidie amateurkunst

  Bent u een amateurkunstvereniging en gevestigd in Gorinchem? Dan kunt u een subsidie voor de activiteiten in Gorinchem van uw vereniging aanvragen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals zang, dans, theater of beeldende kunst.