Zoekresultaat 141 - 150 van 150 resultaten

 • Inlichtingenformulier WOZ

  U heeft een brief gekregen om het inlichtingenformulier WOZ in te vullen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om elk jaar de WOZ-waarde van woningen en andere onroerende zaken vast te stellen.

 • Subsidieregeling woningbouw

  De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die 2 of meer woningen gaan bouwen op een aaneengesloten plek. De subsidieregeling richt zich op koopwoningen onder de € 275.000,- en sociale huurwoningen binnen de bebouwde kommen. Hiermee willen we woningbouw in de gemeente stimuleren en versnellen.

 • Hout stoken

  Het stoken van hout in open haard of houtkachel kan gezellig zijn. Maar helaas ook schadelijk voor gezondheid en milieu. Er is geen regelgeving voor het stoken van hout in houtkachels. Houtkachels zelf moeten wel voldoen aan bepaalde (Europese) normen. Ondanks de eisen aan een houtkachel zelf ontstaat er altijd rook. Dit kan hinder en gezondheidsrisico's veroorzaken.

 • Handtekeninglegalisatie

  Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat. Voor de legalisatie van de handtekening moet u een afspraak maken.

 • Nota van wijzigingen Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2

  Het ontwerp Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 heeft samen met het beeldkwaliteitsplan voor een ieder ter inzage gelegen van 19 juni 2020 tot 31 juli 2020. Er zijn geen zienswijzen ingekomen van inwoners. Daarnaast is het ruimtelijk beoordelingskader toegezonden aan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VNOG en Tennet. Van deze vier instanties hebben we een reactie ontvangen. De reacties zijn hieronder beschreven en daarnaast is aangegeven welke aanpassing is gedaan. Ook zijn nog enkele ambtshalve aanpassingen gedaan. Ook die zijn hieronder beschreven.

 • Inschrijven registratie niet-ingezetenen/BSN aanvragen

  Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Kinderen krijgen een BSN bij hun geboorte. Dat gebeurt bij de geboorteaangifte.

 • Melding brandveilig gebruik

  Organiseert u een activiteit waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent. U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' maken. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 • Geslachtswijziging aanvragen

  Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen? Dan kunt u dit door de gemeente in uw geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

 • Inleveren woningbouwplannen Lichtenvoorde en Groenlo

  Heeft u woningbouwplannen in Lichtenvoorde of Groenlo? Bekijk dan ons beleid: de Menukaart Wonen. Het geeft iedereen goed zicht op de keuzes die gemaakt worden. Lever daarnaast een schetsplan in, daarbij krijgt u een eerste gratis advies over uw plan. Heeft u duidelijke plannen waar u ook al een eerste advies over heeft gehad? Lever dan een conceptverzoek in.

 • Taxatieverslag WOZ

  In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, bedrijfspand of grond heeft bepaald. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Inwoners kunnen dit verslag inzien via Mijn Overheid. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.