Zoekresultaat 151 - 158 van 158 resultaten

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd of getrouwd geweest, heeft u een geregistreerd partnerschap of heeft u dat gehad, dan kunt u er voor kiezen de achternaam van uw partner (niet meer) te gebruiken. Dit heet naamgebruik. De gemeente geeft het gekozen naamgebruik door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Op officiƫle documenten als een paspoort en rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen.

 • Subsidie verwijderen asbestdak

  Subsidie verwijderen asbestdak

 • Handboek bewegwijzering

  Het handboek bewegwijzering (te downloaden onderaan deze pagina) geeft weer hoe de uitvoering van de bewegwijzering langs wegen en straten binnen en buiten de bebouwde kom in Noord-Beveland moet plaatsvinden. In het boek worden richtlijnen beschreven voor het plaatsen van borden die de weg wijzen naar toeristische objecten zoals overnachtingaccommodaties, bedrijventerreinen, detailhandelsvoorzieningen en objecten van algemeen nut zoals huisartsenpraktijken, kerken etc. Bovendien wordt er ook een specificatie van de eisen en de vormgeving gegeven. Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met de branchevertegenwoordigers van de Recron, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa, De Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland en de Vekabo na overleg met de achterban. Voor vragen over bewegwijzering kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten.

 • Stichting Dierenasiel de Bevelanden

  Stichting Dierenasiel de Bevelanden zoekt vrijwilligers

 • Declaratiefonds, speciale regeling computers

  Heeft u al minimaal 1 jaar een laag inkomen? Dan kunt u onder een aantal voorwaarden een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een computer of laptop.

 • Persoonsgebonden budget

  Persoonsgebonden budget

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet is vastgesteld op 1 januari van het jaar daarvoor.

 • Het Gele Krantje

  De gemeentelijke berichten worden tweewekelijks ook gepubliceerd in het huis-aan-huis-blad Het Gele Krantje.