Zoekresultaat 151 - 152 van 152 resultaten

  • Klachten over de dienstverlening

    Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.   Klacht indienen als burger Klacht indienen als organisatie   Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman. Andere klachten Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    h3 { font-size: 1.2em; } Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. Zowel bestuurders als passagiers kunnen deze parkeerkaart aanvragen. Het aanvragen kan niet digitaal. U moet met het ingevulde formulier langskomen aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak. Als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft, dan raden wij aan om 8 weken voor de einddatum uw nieuwe kaart aan te vragen. Als de kaart klaar is, dan krijgt u bericht. U moet de kaart dan persoonlijk ophalen en ondertekenen aan de balie. Wilt u gebruik maken van voorzieningen zoals dichtbij parkeren, een rolstoel of een rollator? U vindt hierover meer informatie op onze pagina over de toegankelijkheid van onze publieksbalie.   Formulier gehandicaptenparkeerkaart printen Afspraak maken   Voorwaarden U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet kunt afleggen. U heeft onafgebroken ondersteuning nodig van de bestuurder (alleen bij passagierskaart). Een gehandicaptenparkeerkaart kan gebruikt worden in verschillende voertuigen, waaronder ook een brommobiel. Kosten In 2023 kost het in behandeling nemen van een aanvraag € 21,90. Meenemen naar de balie Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie. U neemt mee: het ingevulde aanvraagformulier; één pasfoto; geld, u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur met pinpas). Een ander kan de gehandicaptenparkeerkaart ook voor u aanvragen. Het door u ingevulde aanvraagformulier inclusief recente pasfoto kan dan bij de balie ingeleverd worden. Bij een eerste aanvraag krijgt u bezoek van een externe keuringsinstantie. Deze instantie maakt een afspraak om bij u langs te komen en geeft daarna aan de gemeente een advies. Bij een volgende aanvraag is niet altijd een bezoek van een externe keuringsinstantie nodig. Geldigheidsduur De gehandicaptenparkeerkaart is meestal vijf jaar geldig. Soms adviseert de arts een kortere looptijd. Na vijf jaar of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u een nieuwe kaart aanvragen. U moet dan ook opnieuw een pasfoto inleveren en betalen voor een nieuw kaart. Soms hoeft er niet opnieuw een keuring plaats te vinden. Dat is afhankelijk van uw situatie. Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie. Elk land heeft zijn eigen regels. Bij de kaart ontvangt u een folder met de regels in de verschillende landen. Verlies, diefstal of beschadiging Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u aan de balie een vervangende kaart aanvragen. Hiervoor moet u weer het aanvraagformulier invullen, een pasfoto meenemen en de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. De vervangende kaart heeft dezelfde geldigheidsduur als uw oude kaart. In geval van verlies of diefstal moet u een officiele melding maken van het verloren voorwerp. Deze melding kunt u doorgeven via www.verlorenofgevonden.nl of aan de balie van het stadhuis. Waar kunt u gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Blauwe zone (in de gemeente Terneuzen) Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig binnen een blauwe zone overal met onbeperkte duur parkeren. De voorwaarde is dat u het overige (voet)verkeer daardoor niet mag hinderen. Betaald parkeren (in de gemeente Terneuzen) Als u op een bovengrondse parkeerplaats voor betaald parkeren staat hoeft u niet te betalen. Vergunninghouderszone (in de gemeente Terneuzen) Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders mag u niet parkeren zonder bewonersparkeervergunning. Er is ook de mogelijkheid om een voor u gereserveerde parkeerplaats in de buurt van uw woning aan te vragen. Zie gehandicaptenparkeerplaats voor de voorwaarden en andere informatie. Markt Terneuzen De Markt is definitief afgesloten voor parkeren en verkeer. In de Zandstraat is een gehandicaptenparkeerplaats. Op deze parkeerplaats kunt u een uur gratis parkeren. U moet hiervoor de blauwezoneschijf instellen en naast de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit leggen.