Zoekresultaat

171 - 180 van de 280 Resultaten
Toon producten van Noordwijk
 • Noodfonds

  U kunt een aanvraag voor het Noodfonds doen als er geen andere voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u aanspraak op kunt maken. Op deze regeling kunt u geen aanspraak maken voor betalingsachterstanden, bekeuringen of problemen die u zelf had kunnen voorzien en voorkomen.

 • Object op de openbare weg plaatsen

  Omgevingsvergunning Vaak is een omgevingsvergunning nodig. Dat is onder andere het geval als u een object plaatst voor de opslag van goederen, zoals (zee-) containers of puinbakken. U moet vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het plaatsen van voorwerpen die langer dan 31 dagen blijven staan, zoals vlaggenmasten, bouwborden en steigers. Als een object wordt geplaatst voor werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, wordt die plaatsing al zoveel mogelijk meegenomen in de omgevingsvergunning. Denk daarbij aan het plaatsen van een steiger of puinbak voor een verbouwing waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is. APV-vergunning Als er voor het plaatsen van het object geen omgevingsvergunning nodig is, dan zal er vaak wel een vergunning nodig zijn op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV). Denk daarbij aan een spandoek, verplaatsbaar kledingrek of reclamebord, een gestempelde hijskraan of steiger waarvan het gebruik niet is geregeld in een al verleende omgevingsvergunning.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen, hierbij wordt duidelijk of u: een vergunning nodig heeft; geen vergunning nodig heeft; geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent.

 • Omgevingsvergunning opvragen/inzien

  De volgende informatie kunt u opvragen/inzien: informatie over een aangevraagde en verleende omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning); bouwtekeningen (tekeningen die horen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning); constructietekening en –gegevens; plaats en kadastergegevens van het bouwwerk; informatie over de bouwwerkzaamheden.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wilt u grond of gebouwen gebruiken, kijk dan eerst of dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft. Hebt u ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of slopen van een bouwwerk? Dan hoeft u niet een aparte omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt het strijdig gebruik aangeven op hetzelfde formulier waarmee u de omgevingsvergunning voor bouwen of slopen heeft aangevraagd, mits het om hetzelfde plan gaat.

 • Onderwijshuisvesting, melden van schade

  Het schoolbestuur ofwel de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie en melden bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag de eventuele schade worden hersteld.

 • Ongedierte bestrijden

  Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan: bladluizen bijen kakkerlakken kevers mieren mollen muizen ratten wespen Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. De gemeente heeft in beginsel geen bestrijdingsplicht. Alleen als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid kan de gemeente in sommige gevallen optreden op grond van bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit.

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

  Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn in het beperkingenregister.

 • Ontgronding

  Ontgronding gebeurt bijvoorbeeld bij winning van delfstoffen of landschapsinrichting.

 • Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport

  Er zijn regels opgesteld over goederenvervoer. Bijvoorbeeld over hoe lang en breed de lading mag zijn die u vervoert. Als u grotere goederen wilt vervoeren, heeft u een ontheffing nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen: incidentele ontheffing jaarontheffing LZV-ontheffing landbouwontheffing

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties