Zoekresultaat

171 - 177 van de 177 Resultaten
Toon producten van Epe
 • Rommelmarkt

  Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning vraagt u alleen aan als u de markt organiseert in een gebouw. U hebt geen vergunning nodig als u de rommelmarkt organiseert in winkelcentra.Voor het organiseren van een rommelmarkt verwijzen wij u naar de informatie over de evenementenvergunning. Snuffelmarkt Het is ook verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren. Onder snuffelmarkt wordt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet. Als de vergunning in strijd is met een geldend bestemmingsplan zal de burgemeester geen vergunning verlenen.

 • Demonstratie of protestactie houden

  Bij een manifestatie komt een groep mensen bij elkaar om anderen hun standpunt duidelijk te maken. Dit kan gaan om een standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan. U bent vrij een manifestatie, ongeacht de inhoud, op elke openbare plaats te houden. Een manifestatie kan plaatsvinden op een openbare plaats in de vorm van een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente moet toezien op de openbare orde en veiligheid van andere burgers, bent u verplicht de gemeente ten minste 48 uur van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen. Vlieggebieden met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. De milieustraat van de gemeente Epe bevindt zich aan de Talhoutweg 26 in Vaassen (industrieterrein Eekterveld). Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer in opdracht van de gemeente Epe. Voor informatie over openingstijden van de milieustraat verwijzen wij u graag naar Circulus-Berkel > openingstijden. Wilt u de tarieven weten, kijk dan op Circulus > tarieven.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Een actuele lijst van meestgestelde vragen over asbest vindt u op de website Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en milieu.

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. U vraagt hiervoor toestemming aan. Gebruik voor het machtigen van iemand anders het juiste formulier en maak vervolgens tijdig online een afspraak met de gemeente. Let op: Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan is een verzoek niet nodig. U kunt dit op de achterkant van de stempas invullen. Verzoek doen bij volmacht stemmen - Tweede Kamer verkiezingen Afspraak maken

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft. U kunt een verzoek om uw achternaam te laten veranderen 24/7 online doorgeven.  U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Gebruik achternaam veranderen (met DigiD)

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties