Zoekresultaat 181 - 188 van 188 resultaten

 • Grond kopen, huren of pachten

  Er kan grond van de gemeente gekocht, gepacht of gehuurd worden. Hieraan zijn voorwaarden en regels verbonden.

 • Weekmarkten en standplaatsen

  Er zijn diverse weekmarkten. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn standplaatsen aangewezen voor (individuele) standplaatshouders.

 • Gehandicaptenparkeerkaart verlengen of vervangen

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Jeugdlintje

  De gemeente Bronckhorst wil jongeren die iets bijzonders doen graag in het zonnetje zetten door hen een jeugdlintje uit te reiken.

 • Geboorteboom

  Bronckhorst geeft nieuwe jonge inwoners een groen welkom en schenken aandacht aan biodiversiteit.

 • Mediation en bemiddeling

  Mediation kan uitkomst bieden wanneer er sprake is van een conflict tussen u en de gemeente en u overweegt een bezwaar in te dienen bij de gemeente.

 • Bijstand, heronderzoek

  Met een heronderzoek kijkt de gemeente naar de geldigheid van rechten en plichten omtrent een uitkering.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als iemand gemeentelijke belastingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.