Zoekresultaat 181 - 189 van 189 resultaten

 • Verkiezingen, vrijwilliger worden op het stembureau

  Stembureauleden voeren verschillende taken uit. Iedereen van 18 jaar en ouder kan stembureaulid worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Graafmelding

  Als er machinaal gegraven gaat worden, is het verplicht om eerst een Graafmelding bij het Kadaster te doen.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van een huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB betaald moet worden.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.

 • Verzorging pleegkind melden

  Als een persoon of instelling voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, moet dit gemeld worden bij de gemeente.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Kleine ondernemers of starters kunnen een werkplek aanvragen in een bedrijfsverzamelgebouw dat de gemeente beheert.