Zoekresultaat 181 - 186 van 186 resultaten

 • Omgevingsvisie

  Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar.

 • Biodiversiteit

  Een grote biodiversiteit betekent dat er in een gebied veel planten- en dierensoorten voorkomen. In de gemeente Zevenaar hebben we veel mooie natuur, zoals de Rijnstrangen en de uiterwaarden. Maar het klimaat verandert: we gaan drogere zomers en nattere winters tegemoet. Het is voor dieren en planten moeilijk om zich aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, want de veranderingen gaan snel. De gemeente zet zich actief in om de natuur te beschermen en te verbeteren, vandaag én morgen!

 • Melding psychische hulp

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg ingezet worden. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Wij onderzoeken dan of verplichte zorg nodig is. Als wij vinden dat dit noodzakelijk is, dan vragen we de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

 • Registratie niet-ingezetenen (RNI)

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken heeft, bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven bij een van de 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid.

 • Jeugdhulp

  We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te helpen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor.

 • Tips afval scheiden

  Het lijkt misschien veel werk om al uw afval te scheiden en de containers schoon te houden, maar als u het slim aanpakt bent u er echt niet veel tijd aan kwijt.