Zoekresultaat

11 - 20 van de 127 Resultaten
Toon producten van Smallingerland
Bevoegd gezag Gemeente
 • Afwijken bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen en wilt u afwijken van het bestemmingsplan? Het verzoek om af te wijken nemen we meestal automatisch mee in de behandeling van uw vergunningsaanvraag. In sommige gevallen vraagt u zelf een omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ aan. Omgevingsloket Handig om te weten Controleer met de Vergunningcheck in het omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Uw plan moet wel in het bestemmingsplan passen. Bekijk bestemmingsplannen  op ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan staat wat u op welke plek mag bouwen. Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? U mag in sommige gevallen zonder vergunning bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? U heeft een omgevingsvergunning nodig. Komt u er online niet uit? Neem contact op met de gemeente. 

 • AV Frieso zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen en wilt u voor een scherpe premie uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan nu gebruik van de speciale AV Frieso zorgverzekering. Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd tegen zorgkosten. Of u nu veel of weinig zorg nodig heeft, de AV Frieso Compleet heeft ruime vergoedingen voor een scherpe prijs.  Bent u al verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar? Vraag AV Frieso aan via het formulier minimaregelingen.  Zit u nu bij een andere verzekeraar? Stapt dan eerst over naar De Friesland Zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie www.defriesland.nl. Heeft u vragen over de verzekering of de vergoedingen, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice van De Friesland Zorgverzekeraar via (058) 291 31 31. Wat kost het? € 138,89 per maand Handig om te weten U kunt de AV Frieso verzekering afsluiten als uw inkomen lager is dan 115% en uw vermogen lager is dan de voor u geldende vermogens grens.  De AV Frieso is onderdeel van de minimaregelingen. Meer informatie over de AV Frieso en de andere minimaregelingen vindt u in de minimagids. Wat vergoedt de AV Frieso Compleet? Naast de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor: de eigen bijdrage Wmo, tandheelkundige zorg voor volwassenen, fysiotherapie en een prima vergoeding voor een bril.  Iedereen is welkom. Er is geen medische selectie bij het afsluiten van de verzekering.  Ook kunt u het eigen risico in termijnen betalen.  Meer informatie over de AV Frieso vindt u op www.defriesland.nl/avfrieso.

 • Begraven

  Gemeente Smallingerland heeft 4 gemeentelijke begraafplaatsen: Slingehof, De Wâldhôf, Zuiderbegraafplaats en Jezus Leeft. E-mail sturen over begraven Wat kost het? Bekijk de tarieven Handig om te weten Begraafplaats Slingehof aan de Overstesingel 1 in Drachten heeft ruimte voor enkele graven, dubbele graven, kindergraven, urnen (in een graf, muur of sierurnenveld) en het verstrooien van as op persoonlijk strooivak en algemeen strooiveld Begraafplaats De Wâldhôf aan de Rydwei 3 in Opeinde heeft ruimte voor enkele graven, twee-diep graven, dubbele graven, kindergraven, islamitische graven, urnen (in een graf of muur) en het verstrooien van as op persoonlijk strooivak. Zuiderbegraafplaats aan de Burgemeester Wuiteweg 89 in Drachten heeft ruimte voor enkele graven, dubbele graven, kindergraven, urnengraven en het verstrooien van as op persoonlijk strooivak en algemeen strooiveld. Begraafplaats Jezus Leeft aan de Folgerster Loane 74 en 76 in Drachtstercompagnie heeft ruimte voor enkele graven. Alle graven zijn huurgraven voor 10, 20 of 40 jaar (urnen vanaf 5 jaar). Verlengen kan met minimaal 5 jaar. Een plek reserveren om begraven, bijgezet of verstrooid te worden? Dat kan. Per graf betaalt u een jaarlijks reserveringstarief. Heeft u vragen? Naast mailen via de knop 'E-mail sturen over begraven', mag u ook bellen of langskomen. Bekijk ook de pagina Gedenkteken op een graf.  

 • Bekendmakingen

  Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen over ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, wetten en regels in uw buurt. Handig om te weten De officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl De bekendmakingen staan op woensdag ook in weekblad Actief en hangen op het publicatiebord, buiten bij het gemeentehuis aan de muur. 

 • Belastingen

  Welke belastingen en heffingen betaalt u aan de gemeente? U ontvangt één aanslag voor alle gemeentelijke belastingen. Afvalstoffenheffing De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Hondenbelasting Iedereen met honden betaalt hondenbelasting.  OZB  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond heeft. Rioolheffing  De gemeente zorgt voor het in stand houden van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing. Reclamebelasting Als u reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is betaalt u reclamebelasting. Handig om te weten Automatische incasso Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,-? Dan kunt u gebruik maken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld dan automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of het rekeningnummer wijzigen. Zelf overmaken Wilt u geen automatische incasso? Maak het bedrag over op het bankrekeningnummer NL11BNGH0285022628 o.v.v. het aanslagnummer. Zorg ervoor dat de volledige betaling voor 31 mei bij ons binnen is. Kwijtschelding Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? Vraag kwijtschelding aan. Misschien komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van de aanschafkosten van ID kaarten.  Misschien krijgt u ook kwijtschelding voor waterschapslasten. Regel dat bij het Noordelijk Belastingkantoor. Bezwaar Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We helpen u graag. Neem contact met ons op. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen. Aanslag en taxatieverslag inzien U kunt aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-taxatieverslagen inzien en downloaden. Inloggen burgers Inloggen bedrijven Heeft u alleen de WOZ waarde van uw huis nodig? Kijk dan op het WOZ-waardeloket. Wat kost het?     2018 2019 OZB eigenaar gebruiker eigenaar  gebruiker woning 0,1460%   0,1440%   niet-woning 0,3358% 0,2686% 0,3430% 0,2744% Rioolheffing € 182,- € 94,- € 182,- € 95,-   Afvalstoffenheffing eenpersoons meerpersoons eenpersoons meerpersoons   € 202,- € 238,- € 218,- € 257,-   Hondenbelasting 1e hond 2e en volgende hond 1e hond 2e en volgende hond   € 64,- € 92,- € 66,- € 95,-   Reclamebelasting op jaarbasis op jaarbasis   € 408,- € 424,-

 • Bestemmingsplannen bekijken

  Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Smallingerland mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald gebouw een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? In een bestemmingsplan staat of dit mag. Bekijk de meeste bestemmingsplannen online via Planviewer. Planviewer Of maak een afspraak om een bestemmingsplan op het gemeentehuis te bekijken. Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan staat hoe een gebied in de gemeente Smallingerland gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. Ook staat in een bestemmingsplan wat op dat terrein gebouwd mag worden en hoe hoog het gebouw mag zijn. Bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijven. Verder staan in een bestemmingsplan regels over waarvoor een gebouw bedoeld is. Bijvoorbeeld als winkel, om in te wonen of voor een bedrijf. Een bestemmingsplan bestaat uit: Een kaart. Regels voor gebruik en gebouwen. Uitleg over wat wel en niet mag. Handig om te weten Een bestemmingsplan geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven en organisaties. Maar ook voor de gemeente zelf. Weet u niet zeker of uw plan binnen het bestemmingsplan past? Maak een afspraak met de gemeente om te overleggen over uw plan.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente, dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Het bewijs van in leven is soms noodzakelijk voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het is een officiële verklaring dat u in leven bent. Bewijs van in leven zijn aanvragen of Maak een afspraak Wat kost het? € 6,70  Gratis als het pensioenfonds dat aangeeft in een brief aan u. Neem de brief mee bij uw aanvraag. Handig om te weten 's Ochtends van 8.30 tot 12.30 uur kunt u vrij inlopen. Ook op donderdagavond van 16.30 tot 18.30 uur kan dat. Komt u liever 's middags langs? Maak dan een afspraak tussen 13.00 tot 16.30 uur. Vraag het bewijs van in leven zijn online aan met DigiD en ontvang binnen 5 werkdagen het bewijs thuis met de post.  Vraag het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.  U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen.  U kunt ook in het gemeentehuis komen om een bewijs van in leven zijn op te halen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.  Bewijs van Nederlanderschap aanvragen of Maak een afspraak Wat kost het? € 6,70 Handig om te weten 's Ochtends van 8.30 tot 12.30 uur kunt u vrij inlopen. Ook op donderdagavond van 16.30 tot 18.30 uur kan dat. Komt u liever 's middags langs? Maak dan een afspraak tussen 13.00 tot 16.30 uur. Vraag het bewijs van Nederlanderschap online aan met DigiD en ontvang binnen 5 werkdagen het bewijs thuis met de post. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u solliciteert op functies bij de overheid.  U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waar u woont.  Neem uw identiteitsbewijs mee als u het bewijs op het gemeentehuis ophaalt.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met de aanslag voor de gemeentelijke belastingen of met  de WOZ-waarde? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We helpen u graag. Neem contact met ons op. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen. Bezwaar indienen  

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een vergunning of een bijstandsuitkering is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden? Bezwaarschrift indienen Wat kost het? Geen kosten Vraagt u een voorlopige voorziening aan of gaat u in beroep? Dan betaalt u griffierechten. Hoe werkt het? Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen. Schriftelijk mag ook. Zet in uw bezwaar de verzenddatum en het kenmerk van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of stuur een kopie van dit besluit mee) en geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw bezwaar naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur een toestemming van deze persoon mee met het bezwaar. Maakt u bezwaar namens een groep particulieren? Stuur een machtiging met een lijst namen, adressen en handtekeningen van alle personen die bezwaar maken mee. Zo is het duidelijk dat u bevoegd bent om namens deze groep bezwaar te maken. Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Bemiddeling en mediation Uitgangspunt is dat een bezwaar wordt opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer in de folder Bemiddeling en mediation (pdf). Besluit tijdelijk opschorten Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort. Niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Acties