Zoekresultaat

11 - 20 van de 56436 Resultaten
 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig: niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren; op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat; stallen in een legale caravanstalling. Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande beperking van vijf dagen niet. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Informatie voor grenswerkers

  Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en wonen of werken in Duitsland kunnen zowel vanuit de Duitse als de Nederlandse overheid ondersteuning ontvangen. Voor werknemers en werkgevers in Nederland is de ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOV). En in Duitsland kunt u ‘Kurzarbeit’ via de Agentur für Arbeit aanvragen. Ga voor vragen en advies naar het GrensInfoPunt (GIP).

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Erkenning doet u bij de gemeente of via een notaris. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee. U kunt het kind op 3 momenten erkennen: Een kind erkennen voor de geboorte Er gelden aparte regels voor de erkenning van een ongeboren kind. Een kind erkennen bij de geboorteaangifte Lees er alles over op de pagina over geboorteaangifte. Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen. Een kind erkennen na de geboorteaangifte U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Maak hiervoor vooraf een afspraak door te bellen met (0575) 75 02 50. Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind. Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn. Ouderlijk gezag aanvragen Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wanneer is erkenning niet nodig? U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:  Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.  Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.  Onderhandse volmacht Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: vult u de achterkant van uw stempas in; ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas; geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Schriftelijke volmacht Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente; bent u tijdelijk in het buitenland wanneer de stempas bezorgd wordt of heeft u geen geldig (niet langer dan 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woont/woonde op 1 februari 2021. Als dat Bronckhorst is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan: U downloadt het formulier Verzoek bij volmacht stemmen (L8 model). Of u haalt dit formulier op bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u: scannen en per e-mail sturen naar: cluster.burgerzaken@bronckhorst.nl of per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 200, 7255 ZJ  HENGELO (GLD) of inleveren bij de publieksbalie op het gemeentehuis Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties