Zoekresultaat

11 - 20 van de 368 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Gedoogbeschikking Wet Milieubeheer

  Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer die namens de provincie Utrecht taken uitvoert.

 • Ontheffing voorschriften voor badinrichting of zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid.

 • Bodemsanering bedrijventerreinen

  Bent u eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Melden incident natuur en landschap

  De provincie heeft natuurgebieden waar u vrij kunt wandelen, fietsen en recreëren.

 • Ontheffing verbod lozing huishoudelijk afvalwater

  Wanneer u huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is uit een particulier huishouden wilt lozen in de bodem, moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

 • Economie en innovatie (EBU): MIT R&D-samenwerkingsprojecten

  Subsidie voor stimuleren economie en innovatie (EBU)

 • Informatieverzoek (Wob)

  Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

 • Burgerinitiatief

  Als u uw stem wilt laten horen bij de overheid, dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief.

 • Vergunning onttrekken grondwater voor grondstof of gietwater

  Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap.

 • Opruiming drugsafval

  In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen.

Verfijn zoekopdracht

Acties