Zoekresultaat 11 - 20 van 59 resultaten

 • Melding water

  Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. En er moet genoeg water zijn, maar ook weer niet te veel. Soms gaat daarbij iets fout. Denk bijvoorbeeld aan overlopende straatkolken, een stinkend riool of kraanwater dat raar smaakt. Of aan een dode vogel, olie of blauwalg in het water. Denkt u dat er iets mis is met het water? Geef dit dan door aan de waterbeheerder. Deze kan dan op tijd actie ondernemen. Dit voorkomt of beperkt schade aan het milieu, aan onze gezondheid of aan huizen en straten. Gebruikt u hiervoor het meldpunt hieronder.

 • Leges betalen

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

 • Afrekening Bewonersorganisatiebudget 2023

  Alle wijk en dorpsverenigingen die een bewonersorganisatie hebben ontvangen moeten hierover voor 15 juli 2024 een afrekening indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier. Hierop dient u ook het spaardoel aan te geven.

 • Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

  Het algemene sluitingsuur voor horecabedrijven is 02.00 uur.

 • Vergunningvrij bouwen

  Iedereen verandert wel eens iets aan zijn woning: een aanbouw, een dakkapel, een garage, een nieuwe badkamer. Het verbouwen van een woning kan niet zomaar. Maar wanneer mag u zonder vergunning verbouwen en wanneer vraagt u een omgevingsvergunning aan?

 • Aanmelden evenement 2024

  Het is niet meer mogelijk een evenement voor 2024 aan te melden. Organisatoren van diverse evenementen, politie, brandweer en gemeente zijn gebaat bij een snelle, objectieve en evenwichtige verdeling (qua data en locaties) van alle buitenevenementen. Voor het jaar 2024 zal een tijdsplanning gemaakt worden voor aanmelding en vergunningaanvraag van evenementen.

 • Melding openbare ruimte (Fixi)

  Ziet u iets buiten dat niet in orde is? Zoals afval op straat, losliggende tegels, teveel onkruid of een volle prullenbak? Meld het dan bij de gemeente.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken: - als tuin of wei; - voor opslag van bouwmaterialen; - om een container op te plaatsen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

 • Conceptverzoek omgevingsvergunning

  Let op: In verband met de hoeveelheid aanvragen kan de afhandeling van uw zaak langer duren dan u van ons gewend bent. U heeft een plan om iets te veranderen op uw perceel. Mogelijk wilt u iets gaan (ver)bouwen. U heeft bijvoorbeeld de wens voor een uitrit naar de weg. Of u wilt uw droom waarmaken door het starten van een bedrijf. Voor deze plannen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Dienstverlening geeft u graag advies over uw plan en bekijkt of het in de regels past. Met het conceptverzoek beoordelen wij of u een omgevingsvergunning nodig heeft en wat de haalbaarheid van uw plan is.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties vragen daar soms om. Bijvoorbeeld als u werkt in de kinderopvang, het onderwijs of om een wapenvergunning aan te vragen. Let op: vraag de verklaring alleen aan bij Dienst Justis. Er zijn bedrijven die aanbieden om een verklaring voor u aan te vragen. Hiervoor betaalt u extra geld. Maak hier geen gebruik van. Dienst Justis werkt niet samen met deze bedrijven.