Zoekresultaat 11 - 20 van 195 resultaten

 • Verkeersveiligheid

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft veel aandacht voor een goede verkeersveiligheid. In de meeste woonwijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Om de snelheid laag te houden, plaatst de gemeente drempels, wegversmallingen en rotondes.

 • Nota zonne-energie

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de energie die nodig is voor wonen, werken, produceren en recreëren duurzaam wordt opgewekt.

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken.

 • Fietsplan Pijnacker-Nootdorp

  De gemeente wil het fietsen voor iedereen graag nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom maken we een nieuw fietsplan.

 • Financiële ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijs

  Van 22 september 2021 tot en met 24 februari 2022 was op een aantal plaatsen een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig om ‘naar binnen’ te mogen. Dit gold onder andere in de horeca, bij evenementen, in het theater, bij sportverenigingen en sportscholen. Iedereen die op dat moment een controleplicht had op het coronatoegangsbewijs kan hiervoor financiële ondersteuning aanvragen. Denk hierbij aan de…

 • Informatiepunt Digitale Overheid

  Heeft u moeite met dingen regelen via internet? Het Informatiepunt Digitale Overheid van Bibliotheek Oostland helpt u verder.

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren

  Wilt u een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen aan of op uw woning? In sommige gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunningscheck via Omgevingsloket online.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De gemeente stuurt aanvragen voor een VOG door naar Dienst Justis. De minister van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af.

 • Huisvesting, vergunning

  Een huisvestingsvergunning heeft u nodig voor een woning met een huur onder de huurtoeslaggrens.

 • Hoe sociaal is Pijnacker-Nootdorp? Praat mee!

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt hard aan onderwerpen als werk, gezondheid en het tegengaan van armoede. We willen dat kinderen veilig opgroeien, ouderen gezond oud worden en iedereen gelijke kansen krijgt. Daarvoor zijn er allerlei sociale voorzieningen.