Zoekresultaat 11 - 20 van 34 resultaten

 • Zakenpaspoort

  Een zakenpaspoort is dikker dan een gewoon paspoort: 66 in plaats van 34 pagina's. U vraagt het op afspraak aan.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen of beëindigen? Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Mogelijk heeft u recht op een bijstandsuitkering.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Wilt u een horeca-inrichting starten of overnemen waar geen alcohol wordt geschonken of verkocht? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Principeverzoek wijziging bestemmingsplan

  Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek indienen tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan.

 • Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-beschikking

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

 • Afvalinzameling

  Gemeente Veldhoven zamelt huishoudelijk afval gescheiden in. Er zijn 3 soorten afvalcontainers voor laagbouw en bij appartementencomplexen zijn er (ondergrondse) afvalcontainers.

 • Horecatijdenmelding

  Wilt u met uw horecainrichting afwijken van de door de gemeente vastgestelde openings- en sluitingstijden? U kunt 4 keer per jaar een melding doen.

 • Reclamebelasting

  Bedrijven in een deel van het Citycentrum en Veldhoven-dorp betalen belasting voor reclame en voor hun onderneming.

 • Tweede paspoort

  Als u voor uw beroep naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. Of als u tijdelijk geen paspoort heeft vanwege een visumaanvraag.

 • WOZ en Onroerende Zaak Belastingen

  Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen.