Zoekresultaat 11 - 20 van 132 resultaten

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Subsidie, Meer bos in Zuid-Holland 2024

  Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland' opgesteld. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

 • Bodem, melding verontreiniging of aantasting

  U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

 • Kwaliteit OV en bushaltes (§ 2.3.1 SRM)

  Gemeenten en waterschappen kunnen op grond van paragraaf 8 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de aanpassing van bestaande bushaltelocaties, waardoor deze betere toegang tot bussen bieden.

 • Kabels en leidingen, graafwerk, omgevingsvergunning

  Overheden en bedrijven die leidingen of kabels willen aanleggen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie zijn.

 • Groen doet goed 2024 programma

  Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u betrokkene

 • Groen, subsidie, 2.10: Initiatieven voor Vitale Landbouw

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verzoek

  De p Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om jouw recht op privacy te waarborgen gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.