Zoekresultaat 11 - 20 van 339 resultaten

 • Subsidie Stimuleringsregeling Landschap

  Als agrariër of particuliere grondeigenaar in Noord-Brabant kun je met de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) subsidie aanvragen voor het vasthouden en/of bergen van water en het nemen van maatregelen die zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van waterbergingen, infiltratiegreppels, poelen en natuurvriendelijke oevers, maar ook het planten van bomen en struiken.

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid)

  Waterschap De Dommel wil je zo goed mogelijk informeren. Kan je het op de website niet vinden? Dan kan je informatie bij ons aanvragen.

 • Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

  Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

 • Boot op de verkeerde plek

  Een groot aantal gemeenten heeft een ligplaatsenbeleid opgesteld. Hierin staat waar boten wel en waar niet kunnen worden aangelegd. Check dus bij de gemeente waar je je boot mag afmeren.Delfland handhaaft als boten worden aangelegd op plekken waar de doorvaart belemmerd wordt

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Subsidies

  Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen.

 • Bronbemaling: melden of een vergunning aanvragen?

  Ga je grondwater onttrekken of lozen, bijvoorbeeld omdat je een bouwput droog wil houden tijdens werkzaamheden? Dan moet je de start en het einde van de lozing van het bronneringswater aan ons melden. Dat kan met onderstaand formulier.

 • Aanvraag vergunning wegen

  Aanvraag vergunning wegen

 • Schadevergoeding

  Wij proberen schade altijd te voorkomen. Soms lukt dat niet. Soms maken we een fout in een procedure of bij werkzaamheden. Wij rijden bijvoorbeeld tijden het maaien tegen jouw hek aan. Heb je hier schade van? Vraag ons dan om een schadevergoeding. 

 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.